Visa allt om Knipe Entreprenad AB
Visa allt om Knipe Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 505 3 967 3 238 2 976 3 059 2 265 1 632 850 1 821 1 520
Övrig omsättning 133 71 98 355 23 - 1 - 137 -
Rörelseresultat (EBIT) 800 181 226 183 261 265 192 -107 104 231
Resultat efter finansnetto 786 155 195 141 225 236 158 -157 52 223
Årets resultat 408 118 108 100 127 108 65 -88 28 119
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 601 514 549 757 704 610 571 766 963 245
Omsättningstillgångar 1 676 1 122 1 152 1 158 863 554 377 172 309 399
Tillgångar 2 276 1 636 1 701 1 915 1 567 1 164 948 938 1 272 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 779 470 452 424 323 256 149 84 172 219
Obeskattade reserver 560 299 299 243 238 187 93 0 70 57
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 203 94 219 403 391 272 377 546 581 0
Kortfristiga skulder 736 772 730 845 615 448 329 308 449 367
Skulder och eget kapital 2 276 1 636 1 701 1 915 1 567 1 164 948 938 1 272 643
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 210 180 120 120 170 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 386 426 246 359 27 77 78 89 67 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 169 192 98 116 46 49 41 48 61 39
Utdelning till aktieägare 200 100 0 80 0 60 0 0 0 75
Omsättning 5 638 4 038 3 336 3 331 3 082 2 265 1 633 850 1 958 1 520
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 505 1 984 3 238 2 976 3 059 2 265 1 632 850 1 821 1 520
Personalkostnader per anställd (tkr) 555 313 333 476 283 306 239 257 299 169
Rörelseresultat, EBITDA 1 023 421 434 389 481 498 410 109 299 294
Nettoomsättningförändring 38,77% 22,51% 8,80% -2,71% 35,06% 38,79% 92,00% -53,32% 19,80% -%
Du Pont-modellen 35,15% 11,06% 13,35% 9,56% 16,66% 22,77% 20,25% -11,41% 8,18% 35,93%
Vinstmarginal 14,53% 4,56% 7,01% 6,15% 8,53% 11,70% 11,76% -12,59% 5,71% 15,20%
Bruttovinstmarginal 32,37% 26,72% 26,81% 25,71% 29,09% 41,06% 44,85% 54,94% 41,95% 51,78%
Rörelsekapital/omsättning 17,08% 8,82% 13,03% 10,52% 8,11% 4,68% 2,94% -16,00% -7,69% 2,11%
Soliditet 53,42% 42,98% 40,28% 31,49% 31,81% 33,83% 22,95% 8,96% 17,48% 40,44%
Kassalikviditet 227,72% 131,09% 157,81% 137,04% 140,33% 123,66% 112,77% 48,05% 67,04% 108,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...