Visa allt om Kerstin Bodén Ekonomi AB
Visa allt om Kerstin Bodén Ekonomi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 238 119 580 65 218 491 529
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -13 -27 -1 -3 0 -1 -3 0 29
Resultat efter finansnetto -11 -13 -26 0 0 1 1 0 5 29
Årets resultat -11 -13 -26 0 0 0 1 0 4 21
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 4 7 11 14
Omsättningstillgångar 82 90 101 165 229 268 179 193 166 281
Tillgångar 82 90 101 165 229 268 182 200 177 295
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 88 100 126 126 126 126 125 125 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 2 0 39 103 142 56 75 52 174
Skulder och eget kapital 82 90 101 165 229 268 182 200 177 295
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 164 77 412 26 128 327 271
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 52 24 129 20 63 126 186
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 238 119 580 65 218 491 529
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 238 119 580 65 218 491 529
Personalkostnader per anställd (tkr) - 2 2 221 101 541 47 194 454 459
Rörelseresultat, EBITDA -11 -13 -27 -1 -3 4 3 1 4 33
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 100,00% -79,48% 792,31% -70,18% -55,60% -7,18% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 1,21% 0,00% 0,37% 0,55% 0,00% 2,82% 9,83%
Vinstmarginal -% -% -% 0,84% 0,00% 0,17% 1,54% 0,00% 1,02% 5,48%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 52,94% 105,88% 21,72% 189,23% 54,13% 23,22% 20,23%
Soliditet 93,90% 97,78% 99,01% 76,36% 55,02% 47,01% 69,23% 62,50% 70,62% 41,02%
Kassalikviditet 1 640,00% 4 500,00% -% 423,08% 222,33% 188,73% 319,64% 257,33% 319,23% 161,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...