Visa allt om VIVA Social AB
Visa allt om VIVA Social AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 538 16 590 27 115 54 767 57 514 52 297 42 154 34 406 30 259 12 917
Övrig omsättning - 6 6 - - - 89 - - 51
Rörelseresultat (EBIT) -23 -4 606 -1 311 803 868 7 300 7 287 865 2 301 1 948
Resultat efter finansnetto -16 -4 860 -1 503 767 977 7 569 7 417 877 2 348 1 907
Årets resultat 1 856 -795 -1 186 32 7 4 141 4 086 642 1 699 1 367
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 570 13 595 12 611 10 401 0 24 70 116 162
Omsättningstillgångar 4 360 16 267 21 329 21 590 22 259 27 156 20 082 11 070 8 496 4 870
Tillgångar 4 407 16 836 34 924 34 201 32 659 27 156 20 106 11 139 8 612 5 031
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 208 1 602 2 397 3 584 3 551 4 544 4 903 1 817 3 175 1 477
Obeskattade reserver 1 915 1 915 3 775 3 775 3 775 3 775 1 860 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 000 1 000 221 0 0 0 777
Kortfristiga skulder 283 13 320 28 752 25 843 24 333 18 615 13 343 9 322 5 437 2 778
Skulder och eget kapital 4 407 16 836 34 924 34 201 32 659 27 156 20 106 11 139 8 612 5 031
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 2 385 1 776 1 814 717 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 342 5 786 13 270 25 202 25 350 18 659 15 093 15 459 6 431 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 53 1 872 4 434 8 186 8 095 6 816 4 657 4 709 2 192 0
Utdelning till aktieägare 2 000 1 250 0 0 0 1 000 4 500 1 000 2 000 0
Omsättning 4 538 16 596 27 121 54 767 57 514 52 297 42 243 34 406 30 259 12 968
Nyckeltal
Antal anställda 0 17 59 59 62 60 51 60 47 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 976 460 928 928 872 827 573 644 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 469 309 582 555 476 437 370 198 -
Rörelseresultat, EBITDA 13 -4 593 -1 311 803 868 7 324 7 333 911 2 347 1 979
Nettoomsättningförändring -72,65% -38,82% -50,49% -4,78% 9,98% 24,06% 22,52% 13,71% 134,26% -%
Du Pont-modellen -0,32% -27,10% -3,16% 3,87% 3,98% 27,98% 36,95% 8,00% 27,39% 38,76%
Vinstmarginal -0,31% -27,50% -4,08% 2,42% 2,26% 14,53% 17,63% 2,59% 7,80% 15,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 81,98% 82,06% 78,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 89,84% 17,76% -27,38% -7,77% -3,61% 16,33% 15,99% 5,08% 10,11% 16,20%
Soliditet 84,00% 18,39% 15,29% 19,09% 19,39% 26,98% 31,20% 16,31% 36,87% 29,36%
Kassalikviditet 1 540,64% 122,12% 74,18% 83,54% 91,48% 145,88% 150,51% 118,75% 156,26% 175,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...