Visa allt om Stinct AB
Visa allt om Stinct AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 15 36 539 1 298 742
Övrig omsättning - - - - - - 63 67 81 -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -6 -12 -13 -17 -33 4 -142 -52 82
Resultat efter finansnetto -8 -6 6 3 -11 -34 -47 -145 -54 82
Årets resultat -8 -6 6 3 -11 -34 -47 -145 -54 58
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 10 0 0 4 43 97 52 0
Omsättningstillgångar 8 15 11 2 12 25 33 65 337 374
Tillgångar 8 15 21 2 12 30 76 162 389 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -189 -181 -174 -181 -183 -172 -138 -91 54 158
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 196 196 196 154 196 202 214 254 335 216
Skulder och eget kapital 8 15 21 2 12 30 76 162 389 374
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 148 178 245
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 158 254 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 95 156 71
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 0 0 0 0 0 15 99 606 1 379 742
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 15 36 270 649 742
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 189 317 321
Rörelseresultat, EBITDA -8 -6 -12 -13 -13 -29 8 -138 -48 82
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -58,33% -93,32% -58,47% 74,93% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -100,00% 5,26% -87,04% -13,37% 21,93%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -200,00% 11,11% -26,16% -4,01% 11,05%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 97,40% 97,53% 99,73%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -1 180,00% -502,78% -35,06% 0,15% 21,29%
Soliditet -2 362,50% -1 206,67% -828,57% -9 050,00% -1 525,00% -573,33% -181,58% -56,17% 13,88% 42,25%
Kassalikviditet 4,08% 7,65% 5,61% 1,30% 6,12% 12,38% 15,42% 25,59% 100,60% 173,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...