Visa allt om Millimind No 1 AB
Visa allt om Millimind No 1 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 179 3 709 3 625 3 011 3 433 1 302
Övrig omsättning 94 1 547 1 343 76 330 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 473 529 587 -1 451 -312 33
Resultat efter finansnetto -1 747 517 3 485 -1 443 -364 -811
Årets resultat -1 747 517 3 485 -1 443 -364 -811
Balansräkningar (tkr)
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 504 8 295 4 272 3 201 1 792 1 157
Omsättningstillgångar 2 328 4 215 2 064 890 2 209 4 156
Tillgångar 13 832 12 509 6 336 4 091 4 001 5 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 354 5 102 4 585 1 100 1 325 1 689
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 260 3 714 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 218 3 694 1 752 2 991 2 676 3 624
Skulder och eget kapital 13 832 12 509 6 336 4 091 4 001 5 313
Löner & utdelning (tkr)
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 728 616 648 638 520 199
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 150 184 174 152 101 60
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 273 5 256 4 968 3 087 3 763 1 302
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 393 1 236 1 208 1 004 1 717 1 302
Personalkostnader per anställd (tkr) 293 268 253 273 347 345
Rörelseresultat, EBITDA -1 147 819 804 -1 245 -190 99
Nettoomsättningförändring 12,67% 2,32% 20,39% -12,29% 163,67% -%
Du Pont-modellen -10,65% 4,24% 55,24% -33,54% -7,62% 0,68%
Vinstmarginal -35,25% 14,29% 96,55% -45,57% -8,88% 2,76%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -93,08% 14,05% 8,61% -69,78% -13,60% 40,86%
Soliditet 24,25% 40,79% 72,36% 26,89% 33,12% 31,79%
Kassalikviditet 37,44% 114,10% 117,81% 29,76% 82,55% 114,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...