Visa allt om Niklas Backlunds Bygg & Snickeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 043 965 727 978 1 161 1 115 900 889 1 121 742
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -75 68 113 85 227 40 -93 -37 228 -47
Resultat efter finansnetto -139 9 33 -1 133 -48 -158 -140 127 -179
Årets resultat -139 9 33 -1 133 -48 -158 -140 127 -179
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 560 1 204 1 255 1 315 1 422 1 494 1 560 1 640 1 659 1 549
Omsättningstillgångar 254 171 193 281 334 269 204 221 495 201
Tillgångar 1 814 1 375 1 447 1 596 1 756 1 763 1 764 1 862 2 154 1 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88 142 133 99 233 100 100 91 231 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 524 1 090 1 126 1 213 1 299 1 396 1 330 1 637 1 692 1 505
Kortfristiga skulder 202 143 188 284 224 267 334 133 232 141
Skulder och eget kapital 1 814 1 375 1 447 1 596 1 756 1 763 1 764 1 862 2 154 1 750
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 156 264 264 242 181 121
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 403 214 132 220 0 0 0 27 20 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 127 67 77 102 82 100 133 111 64 37
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 043 965 727 978 1 161 1 115 900 889 1 121 742
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 522 965 727 978 1 161 1 115 900 889 1 121 742
Personalkostnader per anställd (tkr) 267 287 214 327 241 373 404 391 278 166
Rörelseresultat, EBITDA -42 119 173 192 364 164 17 44 305 24
Nettoomsättningförändring 8,08% 32,74% -25,66% -15,76% 4,13% 23,89% 1,24% -20,70% 51,08% -%
Du Pont-modellen -4,13% 4,95% 7,81% 5,33% 12,98% 2,27% -5,27% -1,93% 10,58% -2,69%
Vinstmarginal -7,19% 7,05% 15,54% 8,69% 19,64% 3,59% -10,33% -4,05% 20,34% -6,33%
Bruttovinstmarginal 77,28% 74,40% 86,38% 78,83% 73,21% 75,78% 78,11% 79,75% 74,75% 67,65%
Rörelsekapital/omsättning 4,99% 2,90% 0,69% -0,31% 9,47% 0,18% -14,44% 9,90% 23,46% 8,09%
Soliditet 4,85% 10,33% 9,19% 6,20% 13,27% 5,67% 5,67% 4,89% 10,72% 5,94%
Kassalikviditet 83,66% 80,42% 73,94% 86,97% 122,77% 88,39% 50,60% 128,57% 200,00% 142,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...