Visa allt om Eco Etanol at Sweden AB
Visa allt om Eco Etanol at Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 250 0 66 75 0 0 0
Övrig omsättning - 308 - 29 - - 10 267 113
Rörelseresultat (EBIT) -419 -121 15 -300 -452 -596 -245 180 -1
Resultat efter finansnetto -426 -133 -6 1 -461 -604 -170 178 -6
Årets resultat -426 -133 -6 1 -460 -604 -170 178 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 234 1 364 1 312 93 87 98 40 0 0
Omsättningstillgångar 195 391 324 1 035 368 755 169 324 107
Tillgångar 1 429 1 754 1 636 1 127 455 853 209 324 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 123 104 1 249 933 242 703 101 272 94
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 306 1 650 388 194 213 150 107 53 13
Skulder och eget kapital 1 429 1 754 1 636 1 127 455 853 209 324 107
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 44 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 0 0 11 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 308 250 29 66 75 10 267 113
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 66 75 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 185 259 337 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -268 14 26 -290 -442 -590 -245 180 -1
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -100,00% -12,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% 0,92% -% -99,34% -69,87% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% 6,00% -% -684,85% -794,67% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -25,60% -% 234,85% 806,67% -% -% -%
Soliditet 78,59% 5,93% 76,34% 82,79% 53,19% 82,42% 48,33% 83,95% 87,85%
Kassalikviditet 63,73% 23,39% 79,12% 524,23% 161,97% 488,00% 136,45% 611,32% 823,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...