Visa allt om Xzizia AB
Visa allt om Xzizia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 217 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -28 -18 -23 -15 -3 -2 -3 214 -4 -2
Resultat efter finansnetto 24 -89 252 4 709 969 2 285 2 542 2 786 132 3 252
Årets resultat 14 -6 272 4 700 920 2 195 2 521 2 655 71 3 238
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 675 14 723 15 038 13 251 6 604 6 339 4 945 134 134 134
Omsättningstillgångar 46 138 98 1 820 3 909 3 880 3 375 5 792 3 261 3 301
Tillgångar 14 721 14 861 15 136 15 071 10 513 10 219 8 319 5 926 3 395 3 435
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 635 14 777 14 946 14 829 10 295 10 024 8 029 5 722 3 320 3 338
Obeskattade reserver 0 0 131 164 161 144 104 104 33 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 86 84 59 78 57 50 186 100 41 97
Skulder och eget kapital 14 721 14 861 15 136 15 071 10 513 10 219 8 319 5 926 3 395 3 435
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
2009-06
2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 156 162 155 165 650 200 214 254 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 217 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -28 -18 -23 -15 -3 -2 -3 214 -4 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 47,01% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 1 283,87% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 2 623,04% -% -%
Soliditet 99,42% 99,43% 99,42% 99,20% 99,06% 99,13% 97,44% 97,82% 98,49% 97,18%
Kassalikviditet 53,49% 164,29% 166,10% 2 333,33% 6 857,89% 7 760,00% 1 814,52% 5 792,00% 7 953,66% 3 403,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...