Visa allt om Vedskär Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 990 1 702 1 497 1 503 1 353 556 449 785 734
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 821 656 524 652 858 372 10 0 7
Resultat efter finansnetto 825 669 536 661 858 372 10 0 7
Årets resultat 496 360 295 345 632 274 7 0 4
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 356 536 311 385 48 0 0 43 32
Omsättningstillgångar 2 207 1 445 1 381 1 134 1 203 576 124 147 178
Tillgångar 2 563 1 981 1 692 1 519 1 251 576 124 190 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 437 1 221 1 111 972 767 385 111 104 104
Obeskattade reserver 722 534 326 191 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 404 226 255 356 484 191 13 86 106
Skulder och eget kapital 2 563 1 981 1 692 1 519 1 251 576 124 190 210
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 421 370 480 370 210 60 113 406 383
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 169 145 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 212 195 196 169 108 36 80 185 146
Utdelning till aktieägare 300 280 250 155 140 250 0 0 0
Omsättning 1 990 1 702 1 497 1 503 1 353 556 449 785 734
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 995 851 1 497 1 503 1 353 556 449 785 734
Personalkostnader per anställd (tkr) 382 357 676 583 342 107 192 595 539
Rörelseresultat, EBITDA 950 736 598 726 870 372 10 11 11
Nettoomsättningförändring 16,92% 13,69% -0,40% 11,09% 143,35% 23,83% -42,80% 6,95% -%
Du Pont-modellen 32,34% 33,92% 31,97% 43,52% 68,59% 64,58% 8,06% 0,00% 3,33%
Vinstmarginal 41,66% 39,48% 36,14% 43,98% 63,41% 66,91% 2,23% 0,00% 0,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 90,60% 71,62% 75,22% 51,76% 53,14% 69,24% 24,72% 7,77% 9,81%
Soliditet 78,04% 82,66% 79,86% 73,26% 61,31% 66,84% 89,52% 54,74% 49,52%
Kassalikviditet 546,29% 639,38% 541,57% 318,54% 248,55% 301,57% 953,85% 170,93% 167,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...