Visa allt om D&R Konsult AB
Visa allt om D&R Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 682 482 215 1 186 152 772 39 2 602 195 56
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 227 197 23 -92 -49 89 -38 111 152 32
Resultat efter finansnetto 226 193 23 -95 -49 88 -38 111 153 32
Årets resultat 175 161 23 -95 1 48 1 59 81 23
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 6 9 12 0
Omsättningstillgångar 806 614 621 603 1 604 1 383 791 434 314 154
Tillgångar 806 614 621 603 1 604 1 386 797 443 326 154
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 574 399 239 216 312 311 264 263 204 123
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 50 28 66 38 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 231 215 382 387 1 292 1 025 506 114 84 31
Skulder och eget kapital 806 614 621 603 1 604 1 386 797 443 326 154
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 61 58 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 117 0 0 97 0 11 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 34 19 37 27 0 4 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 682 482 215 1 186 152 772 39 2 602 195 56
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 682 482 215 1 186 152 772 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 220 121 137 186 9 62 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 227 197 23 -92 -46 92 -35 114 155 32
Nettoomsättningförändring 41,49% 124,19% -81,87% 680,26% -80,31% 1 879,49% -98,50% 1 234,36% 248,21% -%
Du Pont-modellen 28,16% 32,08% 3,70% -15,26% -3,05% 6,42% -4,77% 25,51% 46,93% 20,78%
Vinstmarginal 33,28% 40,87% 10,70% -7,76% -32,24% 11,53% -97,44% 4,34% 78,46% 57,14%
Bruttovinstmarginal 92,67% 96,47% 98,60% 31,28% 53,95% 32,12% 100,00% 8,34% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 84,31% 82,78% 111,16% 18,21% 205,26% 46,37% 730,77% 12,30% 117,95% 219,64%
Soliditet 71,22% 64,98% 38,49% 35,82% 19,45% 25,10% 35,71% 70,09% 70,97% 79,87%
Kassalikviditet 135,50% 56,28% 33,51% 18,09% 75,46% 82,93% 33,60% 92,11% 120,24% 496,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...