Visa allt om Moléns Buss & Taxi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 496 5 804 5 078 4 993 5 080 4 571 4 382 4 636 4 123 3 820
Övrig omsättning 330 348 191 27 23 35 20 24 18 5
Rörelseresultat (EBIT) 522 919 581 486 450 601 635 1 358 1 192 1 520
Resultat efter finansnetto 512 902 653 487 520 592 599 1 304 1 162 1 515
Årets resultat 331 362 304 493 313 380 432 859 707 659
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 729 4 234 3 783 3 106 3 402 3 402 3 913 3 858 2 793 1 476
Omsättningstillgångar 1 750 2 553 1 948 2 087 1 631 1 478 1 265 1 538 1 761 1 490
Tillgångar 6 479 6 787 5 731 5 193 5 033 4 880 5 177 5 397 4 554 2 966
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 280 3 309 3 247 3 243 3 049 2 936 2 657 2 324 1 466 759
Obeskattade reserver 1 838 1 753 1 317 1 060 1 248 1 157 1 081 1 077 972 798
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 157 408 292 0 125 223 699 1 018 1 062 809
Kortfristiga skulder 1 204 1 317 875 889 611 564 741 977 1 055 600
Skulder och eget kapital 6 479 6 787 5 731 5 193 5 033 4 880 5 177 5 397 4 554 2 966
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 282 335 314 271
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 375 1 759 1 638 1 576 1 423 1 277 940 803 780 638
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 512 691 583 558 527 463 473 455 453 331
Utdelning till aktieägare 2 000 360 300 300 300 200 100 100 0 0
Omsättning 4 826 6 152 5 269 5 020 5 103 4 606 4 402 4 660 4 141 3 825
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 899 967 846 832 847 914 876 927 825 764
Personalkostnader per anställd (tkr) 388 416 377 331 331 355 341 319 313 250
Rörelseresultat, EBITDA 971 1 385 976 1 039 1 072 1 247 1 171 1 825 1 472 1 648
Nettoomsättningförändring -22,54% 14,30% 1,70% -1,71% 11,14% 4,31% -5,48% 12,44% 7,93% -%
Du Pont-modellen 8,12% 13,63% 11,55% 9,57% 10,61% 12,50% 12,27% 25,46% 26,44% 51,45%
Vinstmarginal 11,70% 15,94% 13,04% 9,95% 10,51% 13,35% 14,49% 29,64% 29,20% 39,95%
Bruttovinstmarginal 68,48% 68,56% 67,03% 85,84% 88,05% 91,40% 92,70% 99,48% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,14% 21,30% 21,13% 23,99% 20,08% 20,00% 11,96% 12,10% 17,12% 23,30%
Soliditet 72,75% 68,90% 74,58% 77,49% 78,86% 77,64% 66,71% 57,43% 47,56% 44,96%
Kassalikviditet 135,05% 188,61% 211,43% 226,77% 259,08% 255,67% 166,80% 155,99% 166,92% 248,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...