Visa allt om Swedima Fastigheter AB
Visa allt om Swedima Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 482 436 406 389 383 368 368 354 354 80
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 380 335 307 291 286 274 272 259 261 31
Resultat efter finansnetto 297 229 187 154 120 131 142 63 58 -12
Årets resultat 194 145 108 84 66 72 79 34 44 -12
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 655 4 729 4 804 4 878 4 953 5 027 5 102 5 176 5 250 5 325
Omsättningstillgångar 602 414 293 208 162 148 153 104 77 66
Tillgångar 5 257 5 143 5 097 5 086 5 114 5 175 5 254 5 280 5 327 5 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 914 719 574 466 382 316 245 166 132 88
Obeskattade reserver 291 243 201 154 115 85 51 16 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 724 3 877 4 030 4 183 4 336 4 489 3 978 4 131 4 284 3 672
Kortfristiga skulder 328 304 291 283 282 285 981 967 912 1 631
Skulder och eget kapital 5 257 5 143 5 097 5 086 5 114 5 175 5 254 5 280 5 327 5 391
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 482 436 406 389 383 368 368 354 354 80
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 454 409 381 365 360 348 346 333 335 43
Nettoomsättningförändring 10,55% 7,39% 4,37% 1,57% 4,08% 0,00% 3,95% 0,00% 342,50% -%
Du Pont-modellen 7,23% 6,51% 6,02% 5,72% 5,59% 5,29% 5,18% 4,91% 4,90% 0,58%
Vinstmarginal 78,84% 76,83% 75,62% 74,81% 74,67% 74,46% 73,91% 73,16% 73,73% 38,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,47% 96,61% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 56,85% 25,23% 0,49% -19,28% -31,33% -37,23% -225,00% -243,79% -235,88% -1 956,25%
Soliditet 21,70% 17,67% 14,34% 11,39% 9,13% 7,32% 5,38% 3,36% 2,48% 1,63%
Kassalikviditet 183,54% 136,18% 100,69% 73,50% 57,45% 51,93% 15,60% 10,75% 8,44% 4,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...