Visa allt om Bröderna Klarinder i Hörby AB
Visa allt om Bröderna Klarinder i Hörby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 719 2 023 2 457 3 067 3 812 3 733 4 162 4 472 4 973 3 924
Övrig omsättning - - - 2 32 3 - - 112 -
Rörelseresultat (EBIT) 327 319 686 241 755 142 159 330 324 523
Resultat efter finansnetto 327 319 570 247 524 157 345 496 348 449
Årets resultat 340 396 327 242 180 208 402 400 141 17
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 74 725 910 1 217 1 544 1 713 1 831
Omsättningstillgångar 2 504 2 653 2 437 2 909 2 522 2 346 2 769 2 267 1 632 1 161
Tillgångar 2 504 2 653 2 437 2 983 3 246 3 256 3 986 3 811 3 345 2 992
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 133 2 114 1 718 1 391 1 449 1 268 1 060 658 258 117
Obeskattade reserver 190 300 490 374 456 266 435 571 571 422
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 859 859 1 103 1 853 1 853 1 853 1 764
Kortfristiga skulder 181 240 229 359 483 618 637 729 663 688
Skulder och eget kapital 2 504 2 653 2 437 2 983 3 246 3 256 3 986 3 811 3 345 2 992
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 760 851 569 551 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 382 524 555 653 1 002 364 565 643 660 471
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 144 176 176 214 347 365 497 545 579 358
Utdelning till aktieägare 0 320 0 0 300 0 0 0 0 0
Omsättning 1 719 2 023 2 457 3 069 3 844 3 736 4 162 4 472 5 085 3 924
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 860 1 012 1 229 1 022 1 271 933 1 041 1 118 995 785
Personalkostnader per anställd (tkr) 264 357 363 286 452 373 485 442 363 237
Rörelseresultat, EBITDA 327 319 760 892 941 448 486 740 715 814
Nettoomsättningförändring -15,03% -17,66% -19,89% -19,54% 2,12% -10,31% -6,93% -10,07% 26,73% -%
Du Pont-modellen 13,06% 12,02% 28,19% 8,31% 23,38% 4,82% 8,66% 12,99% 10,40% 17,48%
Vinstmarginal 19,02% 15,77% 27,96% 8,09% 19,91% 4,21% 8,29% 11,07% 7,00% 13,33%
Bruttovinstmarginal 74,75% 78,00% 84,41% 79,98% 81,77% 73,94% 74,92% 70,89% 66,52% 70,01%
Rörelsekapital/omsättning 135,14% 119,28% 89,87% 83,14% 53,49% 46,29% 51,23% 34,39% 19,49% 12,05%
Soliditet 91,10% 88,50% 86,18% 55,87% 54,99% 44,96% 34,64% 28,05% 20,00% 14,07%
Kassalikviditet 1 375,14% 1 079,58% 1 019,65% 783,29% 485,51% 352,91% 396,23% 283,40% 215,84% 140,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...