Visa allt om Åsljungagården Hotell & Konferens AB
Visa allt om Åsljungagården Hotell & Konferens AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 161 394 2 827 3 623 3 395 3 980 3 690 3 521 4 266 3 237
Övrig omsättning 19 54 142 288 254 216 197 122 180 114
Rörelseresultat (EBIT) 1 171 -1 165 -141 -269 -796 -437 -649 -966 -288 -32
Resultat efter finansnetto 1 117 -1 242 -193 -354 -873 -516 -708 -1 069 -402 -120
Årets resultat 374 -2 -193 -354 -873 -516 -708 -1 069 -402 -120
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 370 759 1 425 1 781 834 924 1 326 1 543 1 582 1 932
Omsättningstillgångar 2 503 270 933 1 901 324 886 799 754 967 593
Tillgångar 2 873 1 029 2 358 3 682 1 158 1 810 2 126 2 297 2 549 2 525
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 502 128 246 239 -1 842 -969 -879 -386 78 -20
Obeskattade reserver 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 365 706 2 027 710 1 122 1 322 1 522 1 792 1 856 1 870
Kortfristiga skulder 873 195 85 2 733 1 879 1 457 1 483 892 614 675
Skulder och eget kapital 2 873 1 029 2 358 3 682 1 158 1 810 2 126 2 297 2 549 2 525
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 266 331 200 278 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 752 199 763 1 277 1 251 941 888 983 897 504
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 495 74 336 463 507 471 494 581 575 271
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 180 448 2 969 3 911 3 649 4 196 3 887 3 643 4 446 3 351
Nyckeltal
Antal anställda 7 1 4 6 4 4 4 4 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 166 394 707 604 849 995 923 880 711 809
Personalkostnader per anställd (tkr) 324 274 282 276 414 417 439 463 301 274
Rörelseresultat, EBITDA 1 297 -1 038 215 -126 -598 -3 -223 -562 94 259
Nettoomsättningförändring 1 971,32% -86,06% -21,97% 6,72% -14,70% 7,86% 4,80% -17,46% 31,79% -%
Du Pont-modellen 40,76% -113,22% -5,98% -7,31% -68,65% -24,14% -30,53% -41,88% -11,14% -1,07%
Vinstmarginal 14,35% -295,69% -4,99% -7,42% -23,42% -10,98% -17,59% -27,32% -6,66% -0,83%
Bruttovinstmarginal 82,45% 66,50% 81,36% 73,06% 71,81% 74,90% 75,34% 79,30% 80,33% 79,12%
Rörelsekapital/omsättning 19,97% 19,04% 30,00% -22,96% -45,80% -14,35% -18,54% -3,92% 8,27% -2,53%
Soliditet 21,08% 12,44% 10,43% 6,49% -159,07% -53,54% -41,35% -16,80% 3,06% -0,79%
Kassalikviditet 284,08% 121,03% 1 015,29% 65,35% 10,16% 52,78% 44,98% 69,17% 134,36% 76,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...