Visa allt om Persson Idé & Kommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 97 173 295 178 312 921 819 281 491 192
Övrig omsättning - - - - - - - 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 57 -58 -105 -86 -45 305 14 122 4
Resultat efter finansnetto 0 57 -58 -105 -86 -45 305 15 122 4
Årets resultat 0 57 -58 -105 -11 -45 169 10 88 2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 10 13 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 150 145 87 185 293 448 593 193 249 222
Tillgångar 156 155 100 185 293 448 593 193 249 222
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 140 140 83 141 247 258 304 135 190 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 75 75 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 15 17 44 46 115 215 59 60 120
Skulder och eget kapital 156 155 100 185 293 448 593 193 249 222
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 150 82 93 38 202 107
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 127 104 0 386 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 -
Sociala kostnader 9 9 65 48 99 188 29 10 65 35
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0
Omsättning 97 173 295 178 312 921 819 286 491 192
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 97 173 295 178 312 307 410 281 491 192
Personalkostnader per anställd (tkr) 32 34 224 194 256 237 99 79 292 162
Rörelseresultat, EBITDA 3 60 -55 -105 -86 -45 305 14 122 4
Nettoomsättningförändring -43,93% -41,36% 65,73% -42,95% -66,12% 12,45% 191,46% -42,77% 155,73% -%
Du Pont-modellen 0,00% 36,77% -58,00% -56,76% -29,35% -10,04% 51,43% 7,77% 49,40% 1,80%
Vinstmarginal 0,00% 32,95% -19,66% -58,99% -27,56% -4,89% 37,24% 5,34% 25,05% 2,08%
Bruttovinstmarginal 98,97% 100,00% 96,61% 100,00% 98,72% 92,40% 90,60% 72,24% 96,74% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 138,14% 75,14% 23,73% 79,21% 79,17% 36,16% 46,15% 47,69% 38,49% 53,12%
Soliditet 89,74% 90,32% 83,00% 76,22% 84,30% 69,93% 60,59% 69,95% 76,31% 45,95%
Kassalikviditet 937,50% 966,67% 511,76% 420,45% 636,96% 389,57% 275,81% 327,12% 415,00% 185,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...