Visa allt om Sista versen 29026 AB
Visa allt om Sista versen 29026 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 605 2 399 1 921 1 848
Övrig omsättning - - - - - - 27 - - 13
Rörelseresultat (EBIT) -3 -11 0 -13 -164 -37 -164 -113 232 253
Resultat efter finansnetto -3 -11 0 -13 -172 -37 -165 -114 232 251
Årets resultat -3 -11 0 -13 -172 -37 -165 0 111 122
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 80 118 152 35 22
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 1 70 135 463 753 544
Tillgångar 0 0 0 0 1 150 253 615 788 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -69 -66 -55 -54 -41 131 167 332 333 222
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 138 72
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Kortfristiga skulder 70 66 55 55 42 20 85 283 318 261
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 1 150 253 615 788 566
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 144 553 457 498
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 108 0 45 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 34 0 47 491 140 72
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 632 2 399 1 921 1 861
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 303 1 200 1 921 1 848
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 121 613 788 749
Rörelseresultat, EBITDA -3 -11 0 -13 -164 -37 -164 -97 237 258
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -74,78% 24,88% 3,95% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -64,82% -18,21% 29,44% 44,70%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -27,11% -4,67% 12,08% 13,69%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 64,46% 72,32% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 8,26% 7,50% 22,64% 15,31%
Soliditet -% -% -% -% -4 100,00% 87,33% 66,01% 53,98% 54,87% 48,38%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,38% 350,00% 158,82% 163,60% 236,79% 208,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...