Visa allt om Håkan Gustafsson Reklamklockor AB
Visa allt om Håkan Gustafsson Reklamklockor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 36 17 63 255 217 173 169 71 0
Övrig omsättning - - - - - - - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -21 -15 39 10 14 44 -57 -221
Resultat efter finansnetto -22 -28 -19 26 -3 0 25 -82 -250
Årets resultat -22 -28 -19 26 -3 0 25 -82 -250
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 21 47 73 114
Omsättningstillgångar 10 25 22 67 71 111 76 29 37
Tillgångar 10 25 22 67 71 132 123 102 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -255 -233 -204 -185 -211 -208 -208 -232 -150
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 223 205 198 198 211 200 227 250 214
Kortfristiga skulder 41 53 29 54 72 140 104 85 87
Skulder och eget kapital 10 25 22 67 71 132 123 102 151
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 5 37
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 0 2 41 24 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 6 8 0 0 2 12
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 17 63 255 217 173 169 76 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 36 17 63 255 217 173 169 71 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 - 2 47 32 30 - 7 49
Rörelseresultat, EBITDA -19 -21 -15 39 31 40 70 -31 -185
Nettoomsättningförändring 111,76% -73,02% -75,29% 17,51% 25,43% 2,37% 138,03% -% -%
Du Pont-modellen -190,00% -84,00% -40,91% 58,21% 14,08% 10,61% 35,77% -55,88% -%
Vinstmarginal -52,78% -123,53% -14,29% 15,29% 4,61% 8,09% 26,04% -80,28% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 89,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -86,11% -164,71% -11,11% 5,10% -0,46% -16,76% -16,57% -78,87% -%
Soliditet -2 550,00% -932,00% -927,27% -276,12% -297,18% -157,58% -169,11% -227,45% -99,34%
Kassalikviditet 24,39% 47,17% 75,86% 124,07% 98,61% 79,29% 73,08% 34,12% 42,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...