Visa allt om Environiq Solutions AB
Visa allt om Environiq Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 563 2 997 642 393 3 050 587 0
Övrig omsättning - - 2 - 25 - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 968 -670 -911 -397 -1 132 -766 -42
Resultat efter finansnetto -3 094 -835 -939 -420 -1 140 -768 -42
Årets resultat -3 094 -835 -939 -395 -823 -543 -42
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 048 - 291 84 46 10
Omsättningstillgångar 3 788 1 459 - 548 1 401 890 54
Tillgångar 3 788 3 507 - 840 1 485 936 64
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 128 - 102 83 93 58
Obeskattade reserver 0 0 - 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 008 2 000 - 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 680 1 379 - 738 1 402 843 6
Skulder och eget kapital 3 788 3 507 - 840 1 485 936 64
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 1 200 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 014 703 282 218 694 450 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 727 649 91 83 275 155 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 563 2 997 644 393 3 075 587 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 854 999 214 131 1 017 294 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 934 869 125 65 284 315 -
Rörelseresultat, EBITDA -927 -442 -881 -29 -1 117 -764 -40
Nettoomsättningförändring -14,48% 366,82% 63,36% -87,11% 419,59% -% -%
Du Pont-modellen -78,35% -19,10% -% -47,26% -76,23% -81,84% -%
Vinstmarginal -115,80% -22,36% -141,90% -101,02% -37,11% -130,49% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 92,63% 96,11% 81,93% 91,34% 95,06% -%
Rörelsekapital/omsättning 82,25% 2,67% 0,00% -48,35% -0,03% 8,01% -%
Soliditet 2,64% 3,65% -% 12,14% 5,59% 9,94% 90,62%
Kassalikviditet 202,56% 84,55% -% 74,25% 99,93% 105,58% 900,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12: Balansräkning saknas
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...