Visa allt om Mats Ekedahl Redovisning Aktiebolag
Visa allt om Mats Ekedahl Redovisning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 909 828 717 735 686 661 991 962 913 884
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 193 51 10 -34 -32 -34 157 117 69 196
Resultat efter finansnetto 182 48 4 -31 -25 -26 158 125 78 203
Årets resultat 111 21 1 1 3 4 80 59 33 96
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 7 11 19 10
Omsättningstillgångar 1 036 939 835 957 867 991 1 246 1 203 829 618
Tillgångar 1 036 939 835 957 867 995 1 253 1 214 847 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 243 182 161 161 159 157 253 223 164 196
Obeskattade reserver 85 51 35 37 74 109 150 110 80 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 708 706 639 760 633 729 850 881 604 378
Skulder och eget kapital 1 036 939 835 957 867 995 1 253 1 214 847 628
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 355 405 360 344 436 428 450 268
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 373 420 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 173 213 194 210 195 199 226 223 230 146
Utdelning till aktieägare 100 50 0 0 0 0 100 50 0 65
Omsättning 909 828 717 735 686 661 991 962 913 884
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 909 828 717 735 686 661 991 962 913 884
Personalkostnader per anställd (tkr) 601 664 595 671 615 584 705 678 708 445
Rörelseresultat, EBITDA 193 51 10 -34 -29 -30 161 117 77 203
Nettoomsättningförändring 9,78% 15,48% -2,45% 7,14% 3,78% -33,30% 3,01% 5,37% 3,28% -%
Du Pont-modellen 18,63% 5,54% 1,44% -3,24% -2,88% -2,61% 12,61% 10,46% 10,15% 32,32%
Vinstmarginal 21,23% 6,28% 1,67% -4,22% -3,64% -3,93% 15,94% 13,20% 9,42% 22,96%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,08% 28,14% 27,34% 26,80% 34,11% 39,64% 39,96% 33,47% 24,64% 27,15%
Soliditet 29,86% 23,62% 22,55% 19,67% 24,63% 23,85% 29,01% 24,89% 26,16% 37,52%
Kassalikviditet 146,33% 133,00% 130,67% 125,92% 136,97% 135,94% 146,59% 136,55% 137,25% 163,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...