Visa allt om Mats Ekedahl Redovisning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 828 717 735 686 661 991 962 913 884
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 51 10 -34 -32 -34 157 117 69 196
Resultat efter finansnetto 48 4 -31 -25 -26 158 125 78 203
Årets resultat 21 1 1 3 4 80 59 33 96
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 7 11 19 10
Omsättningstillgångar 939 835 957 867 991 1 246 1 203 829 618
Tillgångar 939 835 957 867 995 1 253 1 214 847 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 182 161 161 159 157 253 223 164 196
Obeskattade reserver 51 35 37 74 109 150 110 80 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 706 639 760 633 729 850 881 604 378
Skulder och eget kapital 939 835 957 867 995 1 253 1 214 847 628
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 355 405 360 344 436 428 450 268
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 420 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 213 194 210 195 199 226 223 230 146
Utdelning till aktieägare 50 0 0 0 0 100 50 0 65
Omsättning 828 717 735 686 661 991 962 913 884
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 828 717 735 686 661 991 962 913 884
Personalkostnader per anställd (tkr) 664 595 671 615 584 705 678 708 445
Rörelseresultat, EBITDA 51 10 -34 -29 -30 161 117 77 203
Nettoomsättningförändring 15,48% -2,45% 7,14% 3,78% -33,30% 3,01% 5,37% 3,28% -%
Du Pont-modellen 5,54% 1,44% -3,24% -2,88% -2,61% 12,61% 10,46% 10,15% 32,32%
Vinstmarginal 6,28% 1,67% -4,22% -3,64% -3,93% 15,94% 13,20% 9,42% 22,96%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,14% 27,34% 26,80% 34,11% 39,64% 39,96% 33,47% 24,64% 27,15%
Soliditet 23,62% 22,55% 19,67% 24,63% 23,85% 29,01% 24,89% 26,16% 37,52%
Kassalikviditet 133,00% 130,67% 125,92% 136,97% 135,94% 146,59% 136,55% 137,25% 163,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...