Visa allt om Ölands Kultur och Nöjespark AB
Visa allt om Ölands Kultur och Nöjespark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 23 571 23 093 25 286 29 418 26 830 25 345 26 784 24 308 25 050 20 766
Övrig omsättning 436 1 076 491 750 530 399 731 331 59 114
Rörelseresultat (EBIT) 120 518 -1 325 1 732 2 685 3 942 7 986 5 116 5 443 3 527
Resultat efter finansnetto 120 539 -1 279 1 875 2 866 3 966 8 188 5 238 5 505 3 567
Årets resultat 32 9 -1 010 1 200 2 097 2 892 8 152 5 187 5 479 3 535
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättningstillgångar 4 312 4 318 3 317 3 649 5 037 6 174 5 326 2 793 8 617 4 945
Tillgångar 4 312 4 318 3 317 3 649 5 037 6 174 5 326 2 893 8 617 4 945
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 649 617 608 604 141 3 041 149 146 144 135
Obeskattade reserver 283 230 230 230 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 379 3 471 2 479 2 815 4 895 3 133 5 177 2 747 8 472 4 809
Skulder och eget kapital 4 312 4 318 3 317 3 649 5 037 6 174 5 326 2 893 8 617 4 945
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 360 350 348 643 546 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 132 6 339 7 507 7 962 6 339 4 577 4 102 3 674 4 056 3 972
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 960 2 016 2 527 2 721 2 685 1 810 1 895 1 671 1 813 1 899
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 900 0 0 0 0
Omsättning 24 007 24 169 25 777 30 168 27 360 25 744 27 515 24 639 25 109 20 880
Nyckeltal
Antal anställda 24 25 27 28 25 20 20 19 23 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) 982 924 937 1 051 1 073 1 267 1 339 1 279 1 089 865
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 346 384 393 384 347 325 325 287 275
Rörelseresultat, EBITDA 120 518 -1 325 1 732 2 685 3 942 7 986 5 116 5 443 3 527
Nettoomsättningförändring 2,07% -8,67% -14,05% 9,65% 5,86% -5,37% 10,19% -2,96% 20,63% -%
Du Pont-modellen 2,78% 12,53% -38,53% 51,44% 56,94% 64,29% 154,90% 193,61% 65,31% 73,04%
Vinstmarginal 0,51% 2,34% -5,05% 6,38% 10,69% 15,66% 30,80% 23,04% 22,47% 17,39%
Bruttovinstmarginal 97,96% 98,08% 97,69% 97,43% 98,25% 97,61% 98,90% 98,35% 98,81% 97,78%
Rörelsekapital/omsättning 3,96% 3,67% 3,31% 2,83% 0,53% 12,00% 0,56% 0,19% 0,58% 0,65%
Soliditet 20,17% 18,44% 23,74% 21,20% 2,80% 49,25% 2,80% 5,05% 1,67% 2,73%
Kassalikviditet 120,63% 117,46% 124,93% 121,10% 96,47% 186,72% 94,38% 86,39% 97,17% 94,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...