Visa allt om Annica & Christer Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 10 130 484 9 554 7 339 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 702 -21 445 -68 0 -83 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 708 10 489 -6 0 -83 0 0 0 9 350
Årets resultat 568 280 285 -4 0 -61 0 0 0 9 350
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 600 600 600 600 600 100
Omsättningstillgångar 10 029 9 688 9 928 9 606 8 222 8 352 8 484 8 604 8 696 9 350
Tillgångar 10 029 9 688 9 928 9 606 8 822 8 952 9 084 9 204 9 296 9 450
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 778 9 466 9 431 9 308 8 822 8 953 9 084 9 204 9 296 9 450
Obeskattade reserver 0 20 370 248 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 251 202 126 50 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 10 029 9 688 9 928 9 606 8 822 8 952 9 084 9 204 9 296 9 450
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 256 246 0 143 130 132 120 92 154
Omsättning 10 130 484 9 554 7 339 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 702 -21 445 -68 0 -83 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring 1 992,98% -94,93% 30,18% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 7,09% 0,10% 4,93% -0,06% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 7,02% 2,07% 5,12% -0,08% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 7,23% 5,99% 5,65% 3,91% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 96,53% 1 959,92% 102,60% 130,21% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 97,50% 97,87% 97,90% 98,80% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 3 995,62% 4 796,04% 7 879,37% 19 212,00% -% -% -% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...