Visa allt om Newbury International AB
Visa allt om Newbury International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 383 1 039 810 368 382 1 514 982 950 325
Övrig omsättning 23 - - 16 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 267 80 327 48 829 661 883 310
Resultat efter finansnetto -3 1 375 558 288 5 980 1 042 624 890 310
Årets resultat 90 1 247 405 128 5 980 816 315 455 168
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 8 821 9 913 10 217 10 776 4 135 4 206 4 177 1 266
Omsättningstillgångar 1 240 2 293 984 518 1 869 1 908 1 053 1 192 1 375
Tillgångar 1 240 11 114 10 897 10 735 12 645 6 043 5 259 5 369 2 641
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 277 7 210 6 492 6 088 5 960 1 279 860 910 1 301
Obeskattade reserver 482 605 622 571 482 482 482 314 78
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 396 1 851 2 851 2 951 4 732 3 139 3 116 3 594 1 000
Kortfristiga skulder 85 1 448 931 1 125 1 471 1 143 801 553 264
Skulder och eget kapital 1 240 11 114 10 897 10 735 12 645 6 043 5 259 5 369 2 641
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 158 465 202 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 0 395 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 0 124 0 50 146 63 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 530 0 0 1 100 398 364 0
Omsättning 406 1 039 810 384 382 1 514 982 950 325
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 382 1 514 982 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 208 611 265 - -
Rörelseresultat, EBITDA -16 267 80 327 48 829 661 883 310
Nettoomsättningförändring -63,14% 28,27% 120,11% -3,66% -74,77% 54,18% 3,37% 192,31% -%
Du Pont-modellen 0,73% 12,38% 5,21% 3,11% 48,54% 17,66% 12,63% 16,60% 11,74%
Vinstmarginal 2,35% 132,44% 70,12% 90,76% 1 606,81% 70,48% 67,62% 93,79% 95,38%
Bruttovinstmarginal 99,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 301,57% 81,33% 6,54% -164,95% 104,19% 50,53% 25,66% 67,26% 341,85%
Soliditet 52,66% 69,12% 63,78% 60,63% 49,94% 27,04% 22,95% 21,16% 51,39%
Kassalikviditet 1 458,82% 158,36% 105,69% 46,04% 127,06% 166,93% 131,46% 215,55% 520,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...