Visa allt om Newbury International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 383 1 039 810 368 382 1 514 982 950 325
Övrig omsättning 23 - - 16 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 267 80 327 48 829 661 883 310
Resultat efter finansnetto -3 1 375 558 288 5 980 1 042 624 890 310
Årets resultat 90 1 247 405 128 5 980 816 315 455 168
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 8 821 9 913 10 217 10 776 4 135 4 206 4 177 1 266
Omsättningstillgångar 1 240 2 293 984 518 1 869 1 908 1 053 1 192 1 375
Tillgångar 1 240 11 114 10 897 10 735 12 645 6 043 5 259 5 369 2 641
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 277 7 210 6 492 6 088 5 960 1 279 860 910 1 301
Obeskattade reserver 482 605 622 571 482 482 482 314 78
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 396 1 851 2 851 2 951 4 732 3 139 3 116 3 594 1 000
Kortfristiga skulder 85 1 448 931 1 125 1 471 1 143 801 553 264
Skulder och eget kapital 1 240 11 114 10 897 10 735 12 645 6 043 5 259 5 369 2 641
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 158 465 202 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 0 395 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 0 124 0 50 146 63 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 530 0 0 1 100 398 364 0
Omsättning 406 1 039 810 384 382 1 514 982 950 325
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 382 1 514 982 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 208 611 265 - -
Rörelseresultat, EBITDA -16 267 80 327 48 829 661 883 310
Nettoomsättningförändring -63,14% 28,27% 120,11% -3,66% -74,77% 54,18% 3,37% 192,31% -%
Du Pont-modellen 0,73% 12,38% 5,21% 3,11% 48,54% 17,66% 12,63% 16,60% 11,74%
Vinstmarginal 2,35% 132,44% 70,12% 90,76% 1 606,81% 70,48% 67,62% 93,79% 95,38%
Bruttovinstmarginal 99,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 301,57% 81,33% 6,54% -164,95% 104,19% 50,53% 25,66% 67,26% 341,85%
Soliditet 52,66% 69,12% 63,78% 60,63% 49,94% 27,04% 22,95% 21,16% 51,39%
Kassalikviditet 1 458,82% 158,36% 105,69% 46,04% 127,06% 166,93% 131,46% 215,55% 520,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...