Visa allt om S-O Andersson Fastighet och Försäljning AB
Visa allt om S-O Andersson Fastighet och Försäljning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 10 0 0 160 37 0 0
Övrig omsättning - - 8 - - - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 3 -4 -11 -12 41 -9 -2 -5
Resultat efter finansnetto 304 300 18 509 -8 -10 41 -6 3 -5
Årets resultat 304 300 14 508 -8 -2 25 -6 3 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 503 4 499 4 499 2 507 11 16 20 24 29 0
Omsättningstillgångar 737 444 144 2 215 202 212 336 173 176 100
Tillgångar 5 240 4 943 4 643 4 722 213 228 356 197 205 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 235 4 931 4 631 4 616 108 116 117 92 98 95
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 4 0 100 100 100 112 100 100 0
Kortfristiga skulder 5 9 13 5 5 12 119 5 7 5
Skulder och eget kapital 5 240 4 943 4 643 4 722 213 228 356 197 205 100
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 8 10 0 0 160 37 3 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 3 0 -7 -8 45 -5 -1 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -100,00% 332,43% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 10,78% -% -% 11,52% -3,05% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% 5 090,00% -% -% 25,62% -16,22% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -30,00% -% -% 33,12% 5,41% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 22 100,00% -% -% 135,62% 454,05% -% -%
Soliditet 99,90% 99,76% 99,74% 97,76% 50,70% 50,88% 34,73% 46,70% 47,80% 95,00%
Kassalikviditet 14 740,00% 4 933,33% 1 107,69% 44 200,00% 4 040,00% 1 766,67% 282,35% 3 460,00% 2 014,29% 2 000,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...