Visa allt om Nordiskt Realsparande AB
Visa allt om Nordiskt Realsparande AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 16 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -1 -2 -6 -6 -6 -24 -103 -90
Resultat efter finansnetto 0 0 -1 -2 -6 -6 -6 28 -63 -87
Årets resultat 0 0 -1 -2 -6 -6 -6 28 -63 -87
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Omsättningstillgångar 476 477 32 32 52 55 59 1 411 1 470 1 417
Tillgångar 976 977 532 532 552 555 559 1 911 1 970 1 918
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 511 511 511 513 515 521 527 1 883 1 850 1 913
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 465 465 21 19 38 35 30 28 119 5
Skulder och eget kapital 976 977 532 532 552 555 559 1 911 1 970 1 918
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -1 -2 -6 -6 -6 -24 -103 -90
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 52,36% 52,30% 96,05% 96,43% 93,30% 93,87% 94,28% 98,53% 93,91% 99,74%
Kassalikviditet 102,37% 102,58% 152,38% 168,42% 136,84% 157,14% 196,67% 5 039,29% 1 235,29% 28 340,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...