Visa allt om Tapper & Sandström AB
Visa allt om Tapper & Sandström AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 960 4 495 3 360 2 728 1 824 1 657 2 266 3 704 3 581
Övrig omsättning - 31 - - - - 346 - -
Rörelseresultat (EBIT) -488 -289 269 373 189 130 -289 289 232
Resultat efter finansnetto -681 -475 142 191 -189 -56 -661 -6 11
Årets resultat -681 -475 142 191 -189 -56 -661 -24 3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 452 2 998 1 667 2 096 2 545 3 675 4 370 5 667 3 385
Omsättningstillgångar 822 1 233 966 646 343 444 802 1 904 733
Tillgångar 3 273 4 231 2 632 2 742 2 888 4 119 5 171 7 571 4 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 120 195 53 -138 50 96 291 155
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 095 1 445 472 574 1 000 1 715 2 908 4 853 2 433
Kortfristiga skulder 2 076 2 666 1 966 2 115 2 025 2 353 2 167 2 427 1 530
Skulder och eget kapital 3 273 4 231 2 632 2 742 2 888 4 119 5 171 7 571 4 118
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 715 1 034 651 547 492 230 551 588 1 004
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 173 301 254 172 167 62 175 178 328
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 960 4 526 3 360 2 728 1 824 1 657 2 612 3 704 3 581
Nyckeltal
Antal anställda 2 4 3 3 2 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 480 1 124 1 120 909 912 1 657 1 133 1 852 1 791
Personalkostnader per anställd (tkr) 459 353 320 251 361 423 437 435 694
Rörelseresultat, EBITDA 78 275 775 892 699 843 106 746 552
Nettoomsättningförändring -34,15% 33,78% 23,17% 49,56% 10,08% -26,88% -38,82% 3,43% -%
Du Pont-modellen -14,91% -6,78% 10,22% 13,64% -0,38% 3,16% -5,57% 3,82% 5,63%
Vinstmarginal -16,49% -6,38% 8,01% 13,71% -0,60% 7,85% -12,71% 7,80% 6,48%
Bruttovinstmarginal 78,41% 70,19% 66,19% 75,40% 100,00% 97,83% 100,00% 72,30% 94,64%
Rörelsekapital/omsättning -42,36% -31,88% -29,76% -53,85% -92,21% -115,21% -60,24% -14,12% -22,26%
Soliditet 3,12% 2,84% 7,41% 1,93% -4,78% 1,21% 1,86% 3,84% 3,76%
Kassalikviditet 35,36% 42,46% 46,13% 27,33% 14,47% 16,74% 33,55% 75,36% 43,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...