Visa allt om Balder Grand AB
Visa allt om Balder Grand AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 057 5 103 4 690 4 311 4 185 4 172 4 161 4 033 3 935 0
Övrig omsättning - - - 377 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 397 2 669 2 625 3 589 2 784 1 837 1 921 1 788 1 609 -75
Resultat efter finansnetto 444 1 284 1 198 2 118 1 376 1 233 1 017 -612 -380 -616
Årets resultat -805 3 739 500 523 205 694 673 -587 -50 -443
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 909 47 958 49 064 42 470 42 917 43 084 43 916 45 273 46 631 31 538
Omsättningstillgångar 11 22 17 1 977 84 149 0 0 210 0
Tillgångar 45 920 47 980 - 44 447 43 001 43 233 43 916 45 273 46 841 31 538
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 405 6 210 1 328 828 305 100 100 100 300 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 825 2 702 2 702 2 702 2 702 0
Avsättningar (tkr) 0 0 1 143 921 1 063 887 690 631 501 0
Långfristiga skulder 26 220 27 220 28 220 29 220 30 220 31 220 32 220 33 220 34 220 24 000
Kortfristiga skulder 14 295 14 550 18 390 13 478 10 588 8 324 8 204 8 620 9 118 7 438
Skulder och eget kapital 45 920 47 980 - 44 447 43 001 43 233 43 916 45 273 46 841 31 538
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 199 0
Omsättning 5 057 5 103 4 690 4 688 4 185 4 172 4 161 4 033 3 935 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 446 3 117 3 073 3 589 3 318 3 194 3 277 3 147 3 046 -75
Nettoomsättningförändring -0,90% 8,81% 8,79% 3,01% 0,31% 0,26% 3,17% 2,49% -% -%
Du Pont-modellen 3,04% 5,56% -% 8,13% 6,47% 4,25% 4,37% 3,96% 3,47% -%
Vinstmarginal 27,63% 52,30% 55,99% 83,86% 66,52% 44,06% 46,17% 44,51% 41,32% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 52,32% 57,74% 100,00% 68,60% 46,40% 84,43% 82,44% 46,07% -%
Rörelsekapital/omsättning -282,46% -284,70% -391,75% -266,78% -250,99% -195,95% -197,16% -213,74% -226,38% -%
Soliditet 11,77% 12,94% -% 1,86% 2,12% 4,84% 4,76% 4,52% 4,79% 0,32%
Kassalikviditet 0,08% 0,15% 0,09% 14,67% 0,79% 1,79% 0,00% 0,00% 2,30% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...