Visa allt om Autorent Scandinavia AB
Visa allt om Autorent Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 8 461 7 479 3 812 5 901 5 383 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 449 251 206 272 225 - - - 1 5
Rörelseresultat (EBIT) 1 103 599 -37 52 220 -13 -14 -14 -62 -35
Resultat efter finansnetto 1 104 593 -59 33 190 -16 -22 -34 -50 1 024
Årets resultat 72 70 1 28 190 -16 -22 -34 -50 1 024
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 134 342 570 641 817 392 800 800 800 0
Omsättningstillgångar 2 636 2 095 1 446 1 422 1 327 5 9 108 476 1 343
Tillgångar 2 770 2 437 2 016 2 063 2 144 398 809 908 1 276 1 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 614 542 472 471 443 373 509 660 834 1 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 684 364 434 308 0 0 89 234 200
Kortfristiga skulder 2 156 1 212 1 180 1 158 1 393 25 300 158 208 19
Skulder och eget kapital 2 770 2 437 2 016 2 063 2 144 398 809 908 1 276 1 343
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-12
2012-12
2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 1 457 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 946 1 432 955 1 628 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 638 399 295 411 409 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 120 120 130 140 240
Omsättning 8 910 7 730 4 018 6 173 5 608 0 0 0 1 5
Nyckeltal
Antal anställda 6 0 0 - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 410 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 441 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 335 826 115 263 424 -13 -14 -14 -62 -35
Nettoomsättningförändring 13,13% 96,20% -35,40% 9,62% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 39,93% 24,58% -1,84% 2,57% 10,31% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 13,07% 8,01% -0,97% 0,90% 4,11% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 53,62% 48,34% 44,15% 49,23% 55,29% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 5,67% 11,81% 6,98% 4,47% -1,23% -% -% -% -% -%
Soliditet 22,17% 22,24% 23,41% 22,83% 20,66% 93,72% 62,92% 72,69% 65,36% 83,69%
Kassalikviditet 106,35% 144,39% 95,17% 97,24% 81,34% 20,00% 3,00% 68,35% 228,85% 7 068,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...