Visa allt om Autorent Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 479 3 812 5 901 5 383 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 251 206 272 225 - - - 1 5
Rörelseresultat (EBIT) 599 -37 52 220 -13 -14 -14 -62 -35
Resultat efter finansnetto 593 -59 33 190 -16 -22 -34 -50 1 024
Årets resultat 70 1 28 190 -16 -22 -34 -50 1 024
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 342 570 641 817 392 800 800 800 0
Omsättningstillgångar 2 095 1 446 1 422 1 327 5 9 108 476 1 343
Tillgångar 2 437 2 016 2 063 2 144 398 809 908 1 276 1 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 542 472 471 443 373 509 660 834 1 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 684 364 434 308 0 0 89 234 200
Kortfristiga skulder 1 212 1 180 1 158 1 393 25 300 158 208 19
Skulder och eget kapital 2 437 2 016 2 063 2 144 398 809 908 1 276 1 343
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-12
2012-12
2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 1 457 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 432 955 1 628 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 399 295 411 409 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 120 120 130 140 240
Omsättning 7 730 4 018 6 173 5 608 0 0 0 1 5
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 826 115 263 424 -13 -14 -14 -62 -35
Nettoomsättningförändring 96,20% -35,40% 9,62% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 24,58% -1,84% 2,57% 10,31% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 8,01% -0,97% 0,90% 4,11% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 48,34% 44,15% 49,23% 55,29% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 11,81% 6,98% 4,47% -1,23% -% -% -% -% -%
Soliditet 22,24% 23,41% 22,83% 20,66% 93,72% 62,92% 72,69% 65,36% 83,69%
Kassalikviditet 144,39% 95,17% 97,24% 81,34% 20,00% 3,00% 68,35% 228,85% 7 068,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...