Visa allt om Nilsjon Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -23 -11 -11 0 -69 -8 -31 -60 -36
Resultat efter finansnetto -6 488 -35 -1 712 -30 -1 286 -27 -2 346 -68 2 576
Årets resultat 354 -74 -735 -1 674 119 -1 286 -27 -2 351 -68 2 576
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 467 6 570 5 374 5 162 7 277 7 231 6 210 5 464 7 583 7 025
Omsättningstillgångar 11 7 1 7 6 7 0 1 9 160
Tillgångar 6 478 6 577 5 375 5 169 7 283 7 238 6 210 5 466 7 592 7 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 301 947 1 021 1 756 3 429 3 310 4 596 4 940 7 108 7 176
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 167 5 619 4 269 3 356 3 795 3 871 1 556 412 447 0
Kortfristiga skulder 10 10 85 57 58 57 58 114 38 10
Skulder och eget kapital 6 478 6 577 5 375 5 169 7 283 7 238 6 210 5 466 7 592 7 186
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -23 -11 -11 0 -69 -8 -31 -60 -36
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 20,08% 14,40% 19,00% 33,97% 47,08% 45,73% 74,01% 90,38% 93,62% 99,86%
Kassalikviditet 110,00% 70,00% 1,18% 12,28% 10,34% 12,28% 0,00% 0,88% 23,68% 1 600,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...