Visa allt om Göteborgs orbitalsvets & rengasinstallation AB
Visa allt om Göteborgs orbitalsvets & rengasinstallation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 581 972 1 796 1 724 356 4 522 1 542 1 852 3 810 3 859
Övrig omsättning 13 26 68 - - 13 - 14 - -
Rörelseresultat (EBIT) -145 -152 224 130 -594 729 64 317 826 686
Resultat efter finansnetto -146 -155 217 126 -588 722 57 324 849 679
Årets resultat -146 -155 208 126 -321 396 36 167 732 360
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 54 101 177 73 104 74 106 59 84
Omsättningstillgångar 311 478 679 557 494 1 152 806 728 1 569 1 293
Tillgångar 338 532 780 733 567 1 257 880 834 1 628 1 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 225 371 627 518 392 713 438 529 1 012 460
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 267 85 85 0 173
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 35 81 0 29 28 61 0 0
Kortfristiga skulder 113 161 119 134 174 248 330 159 616 744
Skulder och eget kapital 338 532 780 733 567 1 257 880 834 1 628 1 377
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 309 336 280 647 804
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 263 514 813 702 248 249 215 82 81 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 151 182 270 235 114 190 197 294 308 338
Utdelning till aktieägare 0 0 100 100 0 0 0 127 650 100
Omsättning 594 998 1 864 1 724 356 4 535 1 542 1 866 3 810 3 859
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 581 486 898 862 178 2 261 771 926 1 270 1 930
Personalkostnader per anställd (tkr) 418 355 548 472 184 378 383 337 349 579
Rörelseresultat, EBITDA -118 -105 271 197 -563 787 96 362 851 752
Nettoomsättningförändring -40,23% -45,88% 4,18% 384,27% -92,13% 193,26% -16,74% -51,39% -1,27% -%
Du Pont-modellen -42,90% -28,38% 28,72% 17,74% -102,82% 58,00% 7,39% 39,57% 52,15% 49,82%
Vinstmarginal -24,96% -15,53% 12,47% 7,54% -163,76% 16,12% 4,22% 17,82% 22,28% 17,78%
Bruttovinstmarginal 88,81% 96,40% 98,55% 93,68% 70,51% 56,94% 78,40% 75,86% 63,49% 69,27%
Rörelsekapital/omsättning 34,08% 32,61% 31,18% 24,54% 89,89% 19,99% 30,87% 30,72% 25,01% 14,23%
Soliditet 66,57% 69,74% 80,38% 70,67% 69,14% 72,38% 56,89% 70,77% 62,16% 42,45%
Kassalikviditet 275,22% 296,89% 570,59% 415,67% 283,91% 464,52% 244,24% 457,86% 254,71% 173,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...