Visa allt om SOA Förvaltning AB
Visa allt om SOA Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -12 -5 -8 -7 -5 -6 -5 -4 -4
Resultat efter finansnetto 250 245 239 218 220 123 -6 560 260 235
Årets resultat 250 245 239 218 220 123 -6 560 260 235
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 058 1 058 1 058 758 758 656 367 367 420 240
Omsättningstillgångar 373 283 189 437 319 302 488 638 91 99
Tillgångar 1 431 1 340 1 247 1 195 1 077 957 855 1 005 511 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 288 1 198 1 108 1 019 945 853 850 976 506 335
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 143 143 139 176 133 105 5 29 5 4
Skulder och eget kapital 1 431 1 340 1 247 1 195 1 077 957 855 1 005 511 339
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 159 155 150 143 128 0 120 90 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -12 -5 -8 -7 -5 -6 -5 -4 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 90,01% 89,40% 88,85% 85,27% 87,74% 89,13% 99,42% 97,11% 99,02% 98,82%
Kassalikviditet 260,84% 197,90% 135,97% 248,30% 239,85% 287,62% 9 760,00% 2 200,00% 1 820,00% 2 475,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...