Visa allt om Sandvikens Elektriska AB
Visa allt om Sandvikens Elektriska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 158 8 373 6 555 5 551 6 948 6 181 5 986 9 020 8 897 9 212
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 55 501 624 -233 194 124 153 91 978 245
Resultat efter finansnetto 296 426 -92 -183 241 126 156 190 982 233
Årets resultat 122 316 -12 14 166 149 114 141 502 119
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 417 59 381 337 310 282 194 223 155 185
Omsättningstillgångar 1 915 2 739 2 314 2 433 2 269 2 074 2 184 2 866 2 398 1 681
Tillgångar 3 333 2 797 2 695 2 770 2 579 2 356 2 378 3 090 2 553 1 866
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 339 668 352 469 561 605 562 867 726 224
Obeskattade reserver 116 30 30 110 318 263 315 315 310 60
Avsättningar (tkr) 1 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177
Kortfristiga skulder 1 498 2 099 2 313 2 191 1 701 1 488 1 502 1 907 1 517 1 405
Skulder och eget kapital 3 333 2 797 2 695 2 770 2 579 2 356 2 378 3 090 2 553 1 866
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 870 765 1 055 1 244
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 509 2 657 2 034 2 160 2 664 2 028 1 341 1 343 1 171 1 036
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 281 1 290 1 057 1 066 1 214 1 031 1 074 1 084 971 837
Utdelning till aktieägare 165 452 0 105 105 105 105 105 315 0
Omsättning 7 158 8 373 6 555 5 551 6 948 6 181 5 986 9 020 8 897 9 212
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 7 7 7 7 8 8 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 895 1 196 936 793 993 883 748 1 128 1 112 1 535
Personalkostnader per anställd (tkr) 481 571 449 469 564 448 420 401 413 541
Rörelseresultat, EBITDA 77 523 640 -218 209 155 189 123 1 008 280
Nettoomsättningförändring -14,51% 27,73% 18,09% -20,11% 12,41% 3,26% -33,64% 1,38% -3,42% -%
Du Pont-modellen 8,91% 15,37% -3,15% -6,53% 9,77% 8,45% 6,73% 6,54% 38,82% 13,13%
Vinstmarginal 4,15% 5,14% -1,30% -3,26% 3,63% 3,22% 2,67% 2,24% 11,14% 2,66%
Bruttovinstmarginal 66,26% 61,50% 72,10% 65,59% 69,63% 63,58% 72,34% 61,93% 67,57% 48,82%
Rörelsekapital/omsättning 5,83% 7,64% 0,02% 4,36% 8,18% 9,48% 11,39% 10,63% 9,90% 3,00%
Soliditet 12,89% 24,72% 13,93% 19,86% 30,84% 33,91% 33,40% 35,40% 37,18% 14,32%
Kassalikviditet 115,09% 116,72% 74,45% 87,40% 108,64% 124,19% 111,78% 118,20% 147,53% 106,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...