Visa allt om Carpe Tempus Holding AB
Visa allt om Carpe Tempus Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 53 40 281 1 598 2 858 2 530 2 185 1 463 695 580
Övrig omsättning - - 44 - - 51 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 -2 204 94 681 -2 105 7 86 28
Resultat efter finansnetto 7 -2 201 -50 126 -184 27 3 77 28
Årets resultat 6 -2 156 -72 -54 -187 8 1 34 20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 11 18 24 177 11 129 215 220 17
Omsättningstillgångar 50 25 21 40 186 298 223 225 255 359
Tillgångar 55 37 38 65 363 309 352 440 474 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 4 6 -150 -79 -24 163 155 154 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 4 4 4 25 25 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 17 33 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 32 15 182 437 329 185 259 295 256
Skulder och eget kapital 55 37 38 65 363 309 352 440 474 376
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 562 880 1 060 1 090 758 368 406
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 258 510 632 379 271 125 126
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 53 40 325 1 598 2 858 2 581 2 185 1 463 695 580
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 799 1 429 1 265 1 093 732 348 290
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 550 881 1 073 875 609 246 266
Rörelseresultat, EBITDA 13 4 210 105 689 6 113 12 91 32
Nettoomsättningförändring 32,50% -85,77% -82,42% -44,09% 12,96% 15,79% 49,35% -% 19,83% -%
Du Pont-modellen 14,55% -5,41% 539,47% -73,85% 35,26% -59,22% 7,67% 1,82% 18,14% 7,45%
Vinstmarginal 15,09% -5,00% 72,95% -3,00% 4,48% -7,23% 1,24% 0,55% 12,37% 4,83%
Bruttovinstmarginal 98,11% 100,00% 100,00% 99,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,43% -17,50% 2,14% -8,89% -8,78% -1,23% 1,74% -2,32% -5,76% 17,76%
Soliditet 18,18% 10,81% 15,79% -230,77% -20,95% -6,81% 47,14% 39,32% 36,29% 31,91%
Kassalikviditet 111,11% 78,12% 140,00% 21,98% 42,56% 90,58% 120,54% 86,87% 86,44% 140,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...