Visa allt om Skandinavisk Hotell Säkerhet AB
Visa allt om Skandinavisk Hotell Säkerhet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 389 2 976 1 015 477 658 534 1 597 2 243 2 201 1 449
Övrig omsättning - 14 - - 59 - - 32 - -
Rörelseresultat (EBIT) 187 110 13 -36 151 -105 138 -199 -77 -304
Resultat efter finansnetto 184 100 3 -60 144 -105 139 -203 -77 -305
Årets resultat 170 100 3 -60 144 -105 139 -203 -77 -305
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 13 153 221 2 43 134 226 307 204
Omsättningstillgångar 904 531 381 228 310 220 316 216 212 68
Tillgångar 904 544 534 449 312 263 450 442 519 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 472 302 201 198 258 114 219 79 203 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 72 42 263 167 0 0 0 0 126 81
Kortfristiga skulder 361 200 69 83 54 150 231 362 190 91
Skulder och eget kapital 904 544 534 449 312 263 450 442 519 272
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 525 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 488 0 29 223 269 254 530 932 874 450
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 162 123 8 37 44 46 109 255 249 130
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 389 2 990 1 015 477 717 534 1 597 2 275 2 201 1 449
Nyckeltal
Antal anställda 3 1 1 2 1 2 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 130 2 976 1 015 239 658 267 399 561 550 483
Personalkostnader per anställd (tkr) 225 746 45 141 320 154 205 323 292 204
Rörelseresultat, EBITDA 200 250 61 6 192 -13 230 -107 12 -253
Nettoomsättningförändring 13,88% 193,20% 112,79% -27,51% 23,22% -66,56% -28,80% 1,91% 51,90% -%
Du Pont-modellen 20,69% 20,22% 2,43% -8,02% 48,40% -39,92% 30,89% -45,02% -14,84% -111,76%
Vinstmarginal 5,52% 3,70% 1,28% -7,55% 22,95% -19,66% 8,70% -8,87% -3,50% -20,98%
Bruttovinstmarginal 29,65% 38,31% 39,21% 100,00% 100,00% 89,70% 86,66% 74,94% 73,78% 53,55%
Rörelsekapital/omsättning 16,02% 11,12% 30,74% 30,40% 38,91% 13,11% 5,32% -6,51% 1,00% -1,59%
Soliditet 52,21% 55,51% 37,64% 44,10% 82,69% 43,35% 48,67% 17,87% 39,11% 36,76%
Kassalikviditet 250,42% 265,50% 552,17% 274,70% 574,07% 146,67% 136,80% 59,67% 39,47% 74,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...