Visa allt om Mediacta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 144 18 236 16 515 12 795 10 529
Övrig omsättning - 1 5 2 -
Rörelseresultat (EBIT) -2 400 -24 -1 887 165 41
Resultat efter finansnetto -2 980 -1 050 -2 078 138 32
Årets resultat -2 980 -1 050 -2 051 76 -19
Balansräkningar (tkr)
2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 224 263 1 074 6 0
Omsättningstillgångar 3 449 4 559 5 076 3 237 2 479
Tillgångar 3 673 4 821 6 150 3 244 2 479
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 423 -443 606 157 81
Obeskattade reserver 0 0 0 27 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 63 111
Kortfristiga skulder 7 096 5 265 5 543 2 996 2 259
Skulder och eget kapital 3 673 4 821 6 150 3 244 2 479
Löner & utdelning (tkr)
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 1 340 1 485 1 583 755 1 659
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 1 545 2 510 1 846 730 218
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0
Sociala kostnader 891 1 448 1 058 476 566
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 9 144 18 237 16 520 12 797 10 529
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 016 2 026 1 835 2 133 2 632
Personalkostnader per anställd (tkr) 421 584 493 342 639
Rörelseresultat, EBITDA -2 399 -23 -1 886 165 41
Nettoomsättningförändring -49,86% 10,42% 29,07% 21,52% -%
Du Pont-modellen -65,34% -0,46% -30,68% 5,09% 1,65%
Vinstmarginal -26,25% -0,12% -11,43% 1,29% 0,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -39,88% -3,87% -2,83% 1,88% 2,09%
Soliditet -93,19% -9,19% 9,85% 5,44% 4,05%
Kassalikviditet 48,60% 86,59% 91,57% 108,04% 109,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...