Visa allt om Mediacta AB
Visa allt om Mediacta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 144 18 236 16 515 12 795 10 529
Övrig omsättning - 1 5 2 -
Rörelseresultat (EBIT) -2 400 -24 -1 887 165 41
Resultat efter finansnetto -2 980 -1 050 -2 078 138 32
Årets resultat -2 980 -1 050 -2 051 76 -19
Balansräkningar (tkr)
2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 224 263 1 074 6 0
Omsättningstillgångar 3 449 4 559 5 076 3 237 2 479
Tillgångar 3 673 4 821 6 150 3 244 2 479
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 423 -443 606 157 81
Obeskattade reserver 0 0 0 27 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 63 111
Kortfristiga skulder 7 096 5 265 5 543 2 996 2 259
Skulder och eget kapital 3 673 4 821 6 150 3 244 2 479
Löner & utdelning (tkr)
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 1 340 1 485 1 583 755 1 659
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 1 545 2 510 1 846 730 218
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0
Sociala kostnader 891 1 448 1 058 476 566
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 9 144 18 237 16 520 12 797 10 529
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 016 2 026 1 835 2 133 2 632
Personalkostnader per anställd (tkr) 421 584 493 342 639
Rörelseresultat, EBITDA -2 399 -23 -1 886 165 41
Nettoomsättningförändring -49,86% 10,42% 29,07% 21,52% -%
Du Pont-modellen -65,34% -0,46% -30,68% 5,09% 1,65%
Vinstmarginal -26,25% -0,12% -11,43% 1,29% 0,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -39,88% -3,87% -2,83% 1,88% 2,09%
Soliditet -93,19% -9,19% 9,85% 5,44% 4,05%
Kassalikviditet 48,60% 86,59% 91,57% 108,04% 109,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...