Visa allt om Stefan Hällblads Träförädling & Bygg AB
Visa allt om Stefan Hällblads Träförädling & Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 954 5 662 5 503 4 268 5 297 5 667 4 393 3 751 5 053 4 695
Övrig omsättning 1 - 17 - - - - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) -337 -230 480 146 58 147 206 -226 366 -718
Resultat efter finansnetto -387 -281 308 122 38 121 177 -258 339 -751
Årets resultat -387 -180 144 122 38 121 177 -258 339 -751
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 202 228 256 195 56 97 134 192 151 187
Omsättningstillgångar 1 490 1 237 1 485 1 350 1 319 1 604 787 804 952 568
Tillgångar 1 692 1 465 1 740 1 545 1 375 1 701 921 996 1 103 754
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 133 170 431 287 165 128 7 -170 -312 -651
Obeskattade reserver 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 9 33 233 178 184 190 276 61 246
Kortfristiga skulder 1 559 1 285 1 176 1 025 1 032 1 390 725 891 1 355 1 159
Skulder och eget kapital 1 692 1 465 1 740 1 545 1 375 1 701 921 996 1 103 754
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 296 234 194 378
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 945 2 150 2 338 2 117 1 923 1 755 1 208 1 026 1 068 1 434
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 782 607 616 429 705 653 472 507 506 640
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 955 5 662 5 520 4 268 5 297 5 667 4 393 3 751 5 053 4 699
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 708 809 786 854 1 059 1 133 879 750 1 011 939
Personalkostnader per anställd (tkr) 392 387 416 508 491 469 388 351 334 476
Rörelseresultat, EBITDA -311 -202 506 180 99 205 264 -177 406 -685
Nettoomsättningförändring -12,50% 2,89% 28,94% -19,43% -6,53% 29,00% 17,12% -25,77% 7,63% -%
Du Pont-modellen -19,56% -15,70% 27,59% 9,45% 4,22% 8,64% 22,37% -22,69% 33,18% -95,23%
Vinstmarginal -6,68% -4,06% 8,72% 3,42% 1,09% 2,59% 4,69% -6,03% 7,24% -15,29%
Bruttovinstmarginal 58,62% 54,82% 72,11% 77,62% 58,77% 56,80% 63,60% 61,21% 55,37% 50,07%
Rörelsekapital/omsättning -1,39% -0,85% 5,62% 7,61% 5,42% 3,78% 1,41% -2,32% -7,98% -12,59%
Soliditet 7,86% 11,60% 29,30% 18,58% 12,00% 7,52% 0,76% -17,07% -28,29% -86,34%
Kassalikviditet 79,47% 75,95% 101,87% 103,51% 97,87% 92,95% 63,03% 51,07% 39,78% 23,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...