Visa allt om LEJMAK Teknik AB
Visa allt om LEJMAK Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 796 2 482 2 489 2 404 2 275 2 282 2 256 2 196 2 066 2 012
Övrig omsättning - 353 300 300 483 395 300 386 300 508
Rörelseresultat (EBIT) 965 815 749 1 019 1 073 1 052 1 015 659 432 445
Resultat efter finansnetto 887 727 628 871 770 628 614 224 35 130
Årets resultat 760 551 727 498 413 352 447 97 402 1 511
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 033 3 360 3 387 3 588 3 779 3 680 3 727 4 075 4 207 4 598
Omsättningstillgångar 4 057 4 270 4 718 4 993 5 284 6 102 5 479 4 666 5 259 3 407
Tillgångar 7 090 7 629 8 105 8 581 9 063 9 781 9 206 8 742 9 465 8 005
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 416 3 656 3 105 2 378 1 880 1 467 1 115 669 571 168
Obeskattade reserver 171 265 251 565 380 214 112 153 124 95
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Kortfristiga skulder 504 709 749 639 803 1 101 979 921 1 770 741
Skulder och eget kapital 7 090 7 629 8 105 8 581 9 063 9 781 9 206 8 742 9 465 8 005
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 738 600 509 732 735 798
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 918 1 072 1 070 830 0 150 150 150 150 123
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 475 524 522 446 419 428 401 484 455 463
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 796 2 835 2 789 2 704 2 758 2 677 2 556 2 582 2 366 2 520
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 932 827 830 801 758 761 752 732 689 671
Personalkostnader per anställd (tkr) 469 536 533 426 387 394 355 456 444 465
Rörelseresultat, EBITDA 1 294 1 127 1 068 1 339 1 468 1 384 1 364 1 062 874 844
Nettoomsättningförändring 12,65% -0,28% 3,54% 5,67% -0,31% 1,15% 2,73% 6,29% 2,68% -%
Du Pont-modellen 14,17% 11,55% 9,96% 12,88% 12,37% 10,86% 11,20% 8,57% 5,21% 5,97%
Vinstmarginal 35,94% 35,50% 32,42% 45,97% 49,27% 46,54% 45,70% 34,11% 23,86% 23,76%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 127,07% 143,47% 159,46% 181,11% 196,97% 219,15% 199,47% 170,54% 168,88% 132,50%
Soliditet 64,17% 50,63% 40,73% 32,57% 23,83% 16,61% 13,01% 8,91% 6,98% 2,95%
Kassalikviditet 804,96% 602,26% 629,91% 781,38% 658,03% 554,22% 559,65% 506,62% 297,12% 459,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...