Visa allt om Ljungmark Entreprenad AB
Visa allt om Ljungmark Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 028 1 034 822 741 652 645 309 548 668 195
Övrig omsättning 98 105 513 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 241 601 123 189 196 -25 57 87 -80
Resultat efter finansnetto -34 166 541 46 137 163 -60 -21 16 -99
Årets resultat -34 129 2 1 77 104 -34 -2 14 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 179 2 113 2 333 1 218 1 086 945 1 054 1 178 1 299 1 421
Omsättningstillgångar 666 445 537 283 468 290 88 134 278 221
Tillgångar 3 845 2 558 2 870 1 501 1 555 1 235 1 142 1 312 1 577 1 642
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 233 104 152 251 224 120 154 197 182
Obeskattade reserver 646 646 646 109 66 33 0 26 49 49
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 172 1 314 1 591 1 037 1 040 813 856 916 1 082 1 203
Kortfristiga skulder 828 365 528 204 198 166 166 218 250 208
Skulder och eget kapital 3 845 2 558 2 870 1 501 1 555 1 235 1 142 1 312 1 577 1 642
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 60 41 149 137 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 388 289 219 189 89 12 0 5 7 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 134 98 77 67 35 30 21 57 54 14
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 100 0 0 0 40 0
Omsättning 1 126 1 139 1 335 741 652 645 309 548 668 195
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 514 1 034 822 741 652 645 309 548 668 18
Personalkostnader per anställd (tkr) 275 401 302 263 124 102 62 215 205 5
Rörelseresultat, EBITDA 257 460 739 211 271 317 94 178 208 -26
Nettoomsättningförändring -0,58% 25,79% 10,93% 13,65% 1,09% 108,74% -43,61% -17,96% 242,56% -%
Du Pont-modellen 0,57% 9,46% 20,98% 8,19% 12,28% 15,87% -2,19% 4,34% 5,58% -4,87%
Vinstmarginal 2,14% 23,40% 73,24% 16,60% 29,29% 30,39% -8,09% 10,40% 13,17% -41,03%
Bruttovinstmarginal 97,28% 98,74% 98,54% 94,60% 93,56% 95,66% 96,44% 96,72% 90,42% 49,74%
Rörelsekapital/omsättning -15,76% 7,74% 1,09% 10,66% 41,41% 19,22% -25,24% -15,33% 4,19% 6,67%
Soliditet 18,31% 28,81% 21,18% 15,48% 19,27% 20,11% 10,51% 13,16% 14,73% 13,23%
Kassalikviditet 80,43% 121,92% 101,70% 138,73% 236,36% 174,70% 53,01% 60,09% 110,00% 104,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...