Visa allt om Fendea Ekonomi AB
Visa allt om Fendea Ekonomi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 890 3 581 2 901 2 002 795 1 412 2 684 252 0 0
Övrig omsättning - 612 323 262 632 635 385 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 166 1 995 1 075 -615 -68 -477 -207 -55 -16 -11
Resultat efter finansnetto -459 1 568 1 026 -812 -206 -728 -566 -74 -16 -2
Årets resultat -669 0 0 -599 -152 -532 -422 -48 -16 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 11 24 37 51 64 0 0
Omsättningstillgångar 346 1 234 5 814 987 2 425 3 263 7 301 4 737 224 394
Tillgångar 346 1 234 5 814 999 2 448 3 300 7 351 4 802 224 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 314 314 314 104 105 83 100 82 98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 246 920 5 500 685 2 344 3 196 7 268 4 702 141 295
Skulder och eget kapital 346 1 234 5 814 999 2 448 3 300 7 351 4 802 224 394
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 186 - - 144 401 687 417 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 58 - - 22 61 145 111 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 890 4 193 3 224 2 264 1 427 2 047 3 069 252 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 - - 1 1 2 2 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 890 - - 2 002 795 706 1 342 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 251 - - 170 461 407 265 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 166 1 995 1 086 -603 -54 -463 -193 -52 -16 -11
Nettoomsättningförändring -19,30% 23,44% 44,91% 151,82% -43,70% -47,39% 965,08% -% -% -%
Du Pont-modellen -72,25% 161,67% 18,51% -61,56% 0,94% -12,06% 1,51% -1,12% -% -%
Vinstmarginal -8,65% 55,71% 37,09% -30,72% 2,89% -28,19% 4,14% -21,43% -% -%
Bruttovinstmarginal 93,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 3,46% 8,77% 10,82% 15,08% 10,19% 4,75% 1,23% 13,89% -% -%
Soliditet 28,90% 25,45% 5,40% 31,43% 4,25% 3,18% 1,13% 2,08% 36,61% 24,87%
Kassalikviditet 140,65% 27,61% 2,16% 136,79% 75,47% 44,49% 61,52% 76,05% 158,87% 133,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...