Visa allt om Fastica 24 AB
Visa allt om Fastica 24 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 939 14 524 14 640 14 042 13 012 12 605 3 219 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 955 8 552 9 904 9 229 8 285 8 335 2 595 0 0 0
Resultat efter finansnetto 7 193 5 916 7 155 6 137 4 669 6 647 2 340 -25 0 0
Årets resultat 0 0 0 4 481 3 441 4 899 1 725 -18 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 240 92 131 95 892 97 791 99 567 100 386 101 155 44 171 41 0
Omsättningstillgångar 312 34 292 3 842 55 474 715 6 663 100 100
Tillgångar 88 552 92 165 96 184 101 633 99 622 100 860 101 870 50 834 141 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 100 100 100 100 131 101 100 100
Obeskattade reserver 8 485 5 450 860 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 79 967 86 615 95 224 101 533 99 522 100 760 101 739 50 733 41 0
Skulder och eget kapital 88 552 92 165 96 184 101 633 99 622 100 860 101 870 50 834 141 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 939 14 524 14 640 14 042 13 012 12 605 3 219 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 14 042 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 0 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 13 037 12 620 12 660 11 973 10 973 11 155 2 595 0 0 0
Nettoomsättningförändring 2,86% -0,79% 4,26% 7,92% 3,23% 291,58% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 10,11% 9,28% 10,30% 9,08% 8,32% 8,26% 2,55% -% -% -%
Vinstmarginal 59,95% 58,88% 67,65% 65,72% 63,67% 66,12% 80,65% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 61,76% 60,58% 69,26% 67,23% 65,27% 66,78% 80,62% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -533,20% -596,12% -648,44% -695,71% -764,43% -795,60% -3 138,37% -% -% -%
Soliditet 7,59% 4,72% 0,80% 0,10% 0,10% 0,10% 0,13% 0,20% 70,92% 100,00%
Kassalikviditet 0,39% 0,04% 0,31% 3,78% 0,06% 0,47% 0,70% 13,13% 243,90% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...