Visa allt om Lack & Holm AB
Visa allt om Lack & Holm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 2 247 3 421
Övrig omsättning - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -43 39
Resultat efter finansnetto -16 -82 19
Årets resultat -16 -82 13
Balansräkningar (tkr)
2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 91
Omsättningstillgångar 37 55 1 126
Tillgångar 37 55 1 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 31 113
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 160
Kortfristiga skulder 23 25 944
Skulder och eget kapital 37 55 1 216
Löner & utdelning (tkr)
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 286
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - -
Sociala kostnader 0 0 87
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 2 252 3 421
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 124 1 711
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 186
Rörelseresultat, EBITDA -19 -43 62
Nettoomsättningförändring -100,00% -34,32% -%
Du Pont-modellen -% -78,18% 3,21%
Vinstmarginal -% -1,91% 1,14%
Bruttovinstmarginal -% 42,01% 48,99%
Rörelsekapital/omsättning -% 1,34% 5,32%
Soliditet 37,84% 56,36% 9,29%
Kassalikviditet 160,87% 220,00% 11,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...