Visa allt om DREAM OPPORTUNITIES AB
Visa allt om DREAM OPPORTUNITIES AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 343 1 964 1 628 2 131 4 627 3 567 3 939 4 405 6 527
Övrig omsättning - 97 - 14 6 17 - - 100
Rörelseresultat (EBIT) -356 251 -9 -126 3 -125 -48 132 297
Resultat efter finansnetto -360 245 -25 -147 -27 -155 -75 88 210
Årets resultat -360 232 -25 -147 -27 -115 4 73 50
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 90 182 450 719 988
Omsättningstillgångar 201 431 307 373 624 763 806 675 703
Tillgångar 201 431 307 373 714 944 1 256 1 393 1 690
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -214 146 -87 -62 86 113 228 223 150
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 40 123 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 29 13 73 113 162 213 500 650 850
Kortfristiga skulder 386 273 321 322 466 619 489 397 554
Skulder och eget kapital 201 431 307 373 714 944 1 256 1 393 1 690
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 233 380 285 460
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 80 - -
Löner till övriga anställda 434 383 315 357 819 484 431 485 572
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 96 81 54 55 164 124 155 155 300
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 343 2 061 1 628 2 145 4 633 3 584 3 939 4 405 6 627
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 336 491 407 533 1 157 892 985 1 101 1 632
Personalkostnader per anställd (tkr) 138 124 96 107 258 220 248 235 342
Rörelseresultat, EBITDA -356 251 -9 -36 95 144 221 401 653
Nettoomsättningförändring -31,62% 20,64% -23,60% -53,94% 29,72% -9,44% -10,58% -32,51% -%
Du Pont-modellen -177,11% 58,24% -2,93% -33,78% 0,56% -13,24% -3,66% 9,62% 17,57%
Vinstmarginal -26,51% 12,78% -0,55% -5,91% 0,09% -3,50% -1,17% 3,04% 4,55%
Bruttovinstmarginal 45,27% 51,83% 48,89% 53,03% 53,38% 51,39% 52,15% 50,92% 49,62%
Rörelsekapital/omsättning -13,78% 8,04% -0,86% 2,39% 3,41% 4,04% 8,05% 6,31% 2,28%
Soliditet -106,47% 33,87% -28,34% -16,62% 12,04% 11,97% 20,45% 22,37% 14,71%
Kassalikviditet 14,25% 97,44% 51,40% 57,76% 103,86% 93,86% 129,86% 129,47% 96,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...