Visa allt om Jämtarnas Timmer Flis & Logistik AB
Visa allt om Jämtarnas Timmer Flis & Logistik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 234 41 1 194 1 809 1 588 1 658 970
Övrig omsättning 2 49 126 29 48 20 -
Rörelseresultat (EBIT) -116 -24 153 -90 34 58 -103
Resultat efter finansnetto -117 -25 153 -89 36 57 -104
Årets resultat -117 -25 139 -92 36 57 -104
Balansräkningar (tkr)
2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 113 0 27 46 66 86
Omsättningstillgångar 105 346 375 424 380 356 356
Tillgångar 186 459 375 451 427 422 442
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 134 311 336 197 189 153 96
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 52 147 39 254 237 269 346
Skulder och eget kapital 186 459 375 451 427 422 442
Löner & utdelning (tkr)
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 129 242 133 51 153
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 390 646 586 579 357
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 154 287 252 218 165
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 236 90 1 320 1 838 1 636 1 678 970
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 597 452 529 553 323
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 350 306 353 310 230
Rörelseresultat, EBITDA -89 4 153 -70 54 78 -90
Nettoomsättningförändring 470,73% -96,57% -34,00% 13,92% -4,22% 70,93% -%
Du Pont-modellen -62,37% -5,23% 40,80% -19,73% 8,43% 13,74% -23,30%
Vinstmarginal -49,57% -58,54% 12,81% -4,92% 2,27% 3,50% -10,62%
Bruttovinstmarginal 14,53% -9,76% 80,74% 79,99% 80,67% 77,62% 80,82%
Rörelsekapital/omsättning 22,65% 485,37% 28,14% 9,40% 9,01% 5,25% 1,03%
Soliditet 72,04% 67,76% 89,60% 43,68% 44,26% 36,26% 21,72%
Kassalikviditet 71,15% 131,97% 961,54% 128,74% 116,03% 88,10% 61,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...