Visa allt om Livsanda Care AB
Visa allt om Livsanda Care AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 112 577 77 977 77 455 62 203 58 313 52 575 49 334 49 671 36 426 23 703
Övrig omsättning 86 164 - 126 434 7 214 155 92 16
Rörelseresultat (EBIT) 13 166 6 053 8 349 5 075 4 910 7 030 5 359 6 369 2 707 1 788
Resultat efter finansnetto 13 007 6 645 12 549 5 700 5 446 7 052 5 350 6 471 2 735 1 793
Årets resultat 8 239 4 194 8 618 3 296 3 134 3 894 4 648 3 483 1 906 934
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 221 14 869 15 087 8 016 9 734 14 663 5 429 5 392 5 587 525
Omsättningstillgångar 22 883 16 625 15 443 13 964 11 035 19 867 19 205 14 158 9 055 7 405
Tillgångar 42 105 31 494 30 530 21 980 20 769 34 530 24 634 19 550 14 642 7 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 455 12 216 13 022 6 859 6 563 6 929 6 271 3 623 2 790 1 034
Obeskattade reserver 8 695 8 695 7 886 5 425 4 081 2 893 1 175 2 178 555 485
Avsättningar (tkr) 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 88 0 0 1 10 159 4 963 4 973 4 983 0
Kortfristiga skulder 16 454 10 496 9 623 9 696 10 123 14 549 12 226 8 777 6 315 6 410
Skulder och eget kapital 42 105 31 494 30 530 21 980 20 769 34 530 24 634 19 550 14 642 7 929
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 986 708 876 826
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 58 614 45 625 46 960 38 474 36 093 32 020 28 469 27 916 21 611 14 145
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 788 13 500 13 817 11 209 10 386 9 134 8 607 8 932 7 401 4 841
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 3 500 3 000 2 000 1 700 150
Omsättning 112 663 78 141 77 455 62 329 58 747 52 582 49 548 49 826 36 518 23 719
Nyckeltal
Antal anställda 165 172 162 133 124 112 110 107 73 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) 682 453 478 468 470 469 448 464 499 641
Personalkostnader per anställd (tkr) 62 48 52 58 47 41 38 32 416 544
Rörelseresultat, EBITDA 14 066 6 823 8 966 5 693 5 503 7 385 5 541 6 549 2 873 1 825
Nettoomsättningförändring 44,37% 0,67% 24,52% 6,67% 10,91% 6,57% -0,68% 36,36% 53,68% -%
Du Pont-modellen 31,27% 21,22% 41,15% 26,06% 27,77% 20,96% 22,04% 34,01% 20,12% 22,63%
Vinstmarginal 11,70% 8,57% 16,22% 9,21% 9,89% 13,77% 11,00% 13,38% 8,09% 7,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,71% 7,86% 7,51% 6,86% 1,56% 10,12% 14,15% 10,83% 7,52% 4,20%
Soliditet 55,19% 60,32% 62,80% 49,40% 46,08% 26,24% 28,97% 26,55% 21,78% 17,44%
Kassalikviditet 139,07% 158,39% 160,48% 144,02% 109,01% 136,55% 157,08% 161,31% 143,39% 115,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...