Visa allt om Waxholms Sjöentreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 287 6 791 4 921 6 555 4 567 3 503 3 615 4 411 3 778 2 006
Övrig omsättning 50 5 207 - - 1 44 - 44 68
Rörelseresultat (EBIT) 358 -125 511 154 137 21 -181 100 383 -293
Resultat efter finansnetto 314 -196 469 103 38 -49 -252 36 311 -331
Årets resultat 99 26 13 103 38 -49 -152 79 166 -331
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 542 1 480 1 446 1 324 1 393 1 207 1 211 1 626 1 580 1 461
Omsättningstillgångar 1 246 1 063 695 752 906 321 338 217 511 266
Tillgångar 2 788 2 543 2 140 2 076 2 298 1 528 1 549 1 843 2 091 1 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 352 253 227 214 111 73 122 274 266 100
Obeskattade reserver 410 225 450 0 0 0 0 100 78 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 874 1 025 1 110 924 1 113 600 706 609 954 1 074
Kortfristiga skulder 1 151 1 039 353 938 1 074 855 721 861 793 554
Skulder och eget kapital 2 788 2 543 2 140 2 076 2 298 1 528 1 549 1 843 2 091 1 727
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 118 225 120 73 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 823 702 244 500 669 324 72 0 368 275
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 262 168 92 186 239 160 72 39 126 75
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 337 6 796 5 128 6 555 4 567 3 504 3 659 4 411 3 822 2 074
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 1 2 3 3 2 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 429 2 264 4 921 3 278 1 522 1 168 1 808 4 411 1 889 2 006
Personalkostnader per anställd (tkr) 366 293 345 353 307 202 173 163 297 360
Rörelseresultat, EBITDA 713 194 794 392 368 220 -1 309 566 -131
Nettoomsättningförändring 7,30% 38,00% -24,93% 43,53% 30,37% -3,10% -18,05% 16,75% 88,33% -%
Du Pont-modellen 12,84% -4,92% 24,07% 7,47% 5,96% 1,37% -11,68% 5,48% 18,32% -16,97%
Vinstmarginal 4,91% -1,84% 10,47% 2,36% 3,00% 0,60% -5,01% 2,29% 10,14% -14,61%
Bruttovinstmarginal 51,53% 43,29% 57,37% 37,32% 54,61% 65,94% 35,99% 40,67% 57,36% 34,80%
Rörelsekapital/omsättning 1,30% 0,35% 6,95% -2,84% -3,68% -15,24% -10,59% -14,60% -7,46% -14,36%
Soliditet 24,10% 16,85% 27,01% 10,31% 4,83% 4,78% 7,88% 18,77% 15,41% 5,79%
Kassalikviditet 108,25% 102,31% 196,88% 80,17% 84,36% 37,54% 46,88% 25,20% 64,44% 48,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...