Visa allt om Sju Skepp AB
Visa allt om Sju Skepp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 471 2 637 1 972 2 566 2 553 2 331 2 348 1 965 1 809 1 714
Övrig omsättning 97 - 22 23 37 14 - 22 - -
Rörelseresultat (EBIT) 244 -18 169 -93 -20 -1 164 -3 30 19
Resultat efter finansnetto 243 -26 168 -93 -22 -10 167 -15 -74 15
Årets resultat 142 -26 152 -93 -22 -10 122 -11 -74 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 35 54 28 107 233 320 354 220 166
Omsättningstillgångar 621 378 347 250 299 169 206 49 281 239
Tillgångar 671 413 401 278 406 402 526 404 501 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 318 176 202 50 143 165 174 53 54 108
Obeskattade reserver 60 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 6 12 38 34 63 111 160 42
Kortfristiga skulder 294 237 193 217 225 203 288 241 284 252
Skulder och eget kapital 671 413 401 278 406 402 526 404 501 405
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 26 40 29 105 0 104 17 17
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 052 914 1 108 1 041 887 790 817 894 777
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 252 196 204 223 204 209 272 267 210
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 568 2 637 1 994 2 589 2 590 2 345 2 348 1 987 1 809 1 714
Nyckeltal
Antal anställda 0 9 15 8 7 6 4 6 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 293 131 321 365 389 587 328 452 429
Personalkostnader per anställd (tkr) - 151 80 180 193 201 252 202 297 275
Rörelseresultat, EBITDA 271 12 186 -81 -7 47 232 62 95 61
Nettoomsättningförändring -6,30% 33,72% -23,15% 0,51% 9,52% -0,72% 19,49% 8,62% 5,54% -%
Du Pont-modellen 36,51% -4,36% 42,14% -33,45% -4,93% -0,25% 32,32% -0,74% 5,99% 4,69%
Vinstmarginal 9,92% -0,68% 8,57% -3,62% -0,78% -0,04% 7,24% -0,15% 1,66% 1,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 95,26% 97,62% 84,84% 82,80% 85,97% 84,71% 88,19% 94,14% 91,19%
Rörelsekapital/omsättning 13,23% 5,35% 7,81% 1,29% 2,90% -1,46% -3,49% -9,77% -0,17% -0,76%
Soliditet 54,37% 42,62% 50,37% 17,99% 35,22% 41,04% 33,08% 13,12% 11,35% 27,38%
Kassalikviditet 211,22% 159,49% 179,79% 115,21% 132,89% 83,25% 70,49% 19,50% 98,94% 94,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...