Visa allt om Hyresfastigheter Holding IV Vit AB
Visa allt om Hyresfastigheter Holding IV Vit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 755 -456 -441 -499 -587 -741 -690 -973 -1 065 -1 208
Resultat efter finansnetto -34 496 -19 509 3 399 -3 455 -14 754 -11 423 -10 685 -145 422 -5 927 -352
Årets resultat -34 496 -19 509 3 399 -3 455 -14 754 -11 423 -10 685 -145 422 -5 927 -352
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 251 503 269 806 290 400 290 400 302 222 319 420 319 420 434 420 267 435
Omsättningstillgångar 179 804 3 559 3 909 4 253 4 663 7 676 13 693 18 872 7 826 194 000
Tillgångar 179 804 255 062 273 715 294 653 295 063 309 898 333 113 338 292 442 246 461 435
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 179 448 213 944 233 453 230 054 233 509 248 263 259 686 270 371 426 218 442 787
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 355 41 118 40 262 64 599 61 554 61 635 73 427 67 921 16 028 18 648
Skulder och eget kapital 179 804 255 062 273 715 294 653 295 063 309 898 333 113 338 292 442 246 461 435
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 53 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 755 -456 -441 -499 -587 -741 -690 -973 -1 065 -1 208
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,80% 83,88% 85,29% 78,08% 79,14% 80,11% 77,96% 79,92% 96,38% 95,96%
Kassalikviditet 50 649,01% 8,66% 9,71% 6,58% 7,58% 12,45% 18,65% 27,79% 48,83% 1 040,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...