Visa allt om Lyft- och Montageteknik West AB
Visa allt om Lyft- och Montageteknik West AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 363 3 303 2 266 3 795 2 612 2 214 1 137 1 833 4 034 4 889
Övrig omsättning 312 227 114 - 98 233 273 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 129 111 -56 621 408 221 25 -217 275 357
Resultat efter finansnetto 70 -51 -237 538 308 247 10 -257 310 356
Årets resultat 38 -39 -136 263 206 219 10 -180 163 261
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 360 398 515 612 751 351 329 57 85 62
Omsättningstillgångar 825 834 677 1 200 1 219 586 623 551 1 108 938
Tillgångar 1 185 1 232 1 192 1 812 1 970 937 952 609 1 193 1 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 555 517 557 693 580 374 154 144 424 361
Obeskattade reserver 0 0 43 153 0 0 0 0 77 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 75 133 13 92 15 147 289 0 0 0
Kortfristiga skulder 554 582 580 875 1 375 415 509 464 692 639
Skulder och eget kapital 1 185 1 232 1 192 1 812 1 970 937 952 609 1 193 1 000
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 160 200 253 190 40 200 265 410
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 564 406 252 441 312 300 120 97 301 615
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 246 236 306 322 304 227 192 160 277 502
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 0 0 0 100 100
Omsättning 2 675 3 530 2 380 3 795 2 710 2 447 1 410 1 833 4 034 4 889
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 182 1 652 1 133 1 265 871 738 379 611 1 345 1 222
Personalkostnader per anställd (tkr) 477 359 458 349 337 309 132 232 366 430
Rörelseresultat, EBITDA 210 228 41 760 557 237 59 -189 303 384
Nettoomsättningförändring -28,46% 45,76% -40,29% 45,29% 17,98% -% -37,97% -54,56% -17,49% -%
Du Pont-modellen 12,74% 9,01% -4,45% 35,60% 20,71% 27,64% 2,63% -35,63% 26,40% 35,80%
Vinstmarginal 6,39% 3,36% -2,34% 17,00% 15,62% 11,70% 2,20% -11,84% 7,81% 7,32%
Bruttovinstmarginal 75,12% 55,28% 96,91% 94,57% 92,57% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 99,92%
Rörelsekapital/omsättning 11,47% 7,63% 4,28% 8,56% -5,97% 7,72% 10,03% 4,75% 10,31% 6,12%
Soliditet 46,84% 41,96% 49,54% 44,47% 29,44% 39,91% 16,18% 23,65% 40,19% 36,10%
Kassalikviditet 141,70% 136,43% 109,83% 132,57% 85,75% 131,57% 60,90% 75,00% 130,78% 131,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...