Visa allt om Stephen Law Golf AB
Visa allt om Stephen Law Golf AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 123 1 921 1 497 1 475 1 620 1 701 1 431 1 538 1 665 1 355
Övrig omsättning - - 8 - - - - 14 - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 -1 20 7 -5 -6 12 7 35 -11
Resultat efter finansnetto 4 -1 21 8 -4 -8 7 0 26 -20
Årets resultat -3 9 4 6 -4 -5 3 2 19 -20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 39 60 0 0 1 5 10 15 22
Omsättningstillgångar 564 449 473 377 423 471 273 319 287 372
Tillgångar 592 488 533 377 423 471 278 329 303 393
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 113 104 100 94 98 103 100 99 80
Obeskattade reserver 3 3 15 0 0 0 3 1 5 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 74 197 0 0 0 8 38 68 97
Kortfristiga skulder 461 299 217 277 330 373 165 191 132 216
Skulder och eget kapital 592 488 533 377 423 471 278 329 303 393
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 395 363 - 405 339 0 355 300
Varav tantiem till styrelse & VD - 99 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 763 556 0 0 - 0 0 372 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 164 138 191 136 - 149 128 142 136 110
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 123 1 921 1 505 1 475 1 620 1 701 1 431 1 552 1 665 1 355
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 062 961 749 738 - 851 716 769 833 678
Personalkostnader per anställd (tkr) 362 300 298 268 - 282 241 264 248 205
Rörelseresultat, EBITDA 14 25 20 7 -4 -1 17 12 41 -5
Nettoomsättningförändring 10,52% 28,32% 1,49% -8,95% -4,76% 18,87% -6,96% -7,63% 22,88% -%
Du Pont-modellen 0,68% -0,20% 3,94% 2,12% -1,18% -1,27% 4,32% 2,13% 11,55% -2,80%
Vinstmarginal 0,19% -0,05% 1,40% 0,54% -0,31% -0,35% 0,84% 0,46% 2,10% -0,81%
Bruttovinstmarginal 43,10% 43,73% 50,84% 48,54% 48,77% 42,97% 45,91% 45,32% 41,32% 42,80%
Rörelsekapital/omsättning 4,85% 7,81% 17,10% 6,78% 5,74% 5,76% 7,55% 8,32% 9,31% 11,51%
Soliditet 18,98% 23,64% 21,71% 26,53% 22,22% 20,81% 37,85% 30,61% 33,86% 20,36%
Kassalikviditet 53,58% 72,58% 101,38% 42,60% 66,36% 85,79% 71,52% 71,20% 89,39% 76,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...