Visa allt om Doorntech AB
Visa allt om Doorntech AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -12 -10 -43 -78 -32 -24 -44 -80 -9
Resultat efter finansnetto -3 -11 692 111 -277 -34 264 1 339 299 1 139
Årets resultat 152 108 700 147 -329 -156 219 688 285 1 021
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 5 216 5 487 5 776 5 362 5 724 6 302 6 922 6 755 5 572 5 807
Tillgångar 5 216 5 487 5 776 5 362 5 724 6 302 6 922 6 755 5 572 5 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 149 5 247 5 389 4 940 5 018 5 596 6 048 5 936 5 355 5 542
Obeskattade reserver 0 197 347 358 404 404 404 404 59 59
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 110 110 110 110 110 130
Kortfristiga skulder 67 43 40 65 193 192 361 306 48 76
Skulder och eget kapital 5 216 5 487 5 776 5 362 5 724 6 302 6 922 6 755 5 572 5 807
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 - 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 - 0 0 -
Utdelning till aktieägare 250 250 250 250 0 0 0 0 107 400
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - 0 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -12 -10 -43 -78 -32 -24 -44 -80 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,72% 98,43% 97,99% 97,05% 92,87% 93,52% 91,68% 92,18% 96,87% 96,17%
Kassalikviditet 7 785,07% 12 760,47% 14 440,00% 8 249,23% 2 965,80% 3 282,29% 1 917,45% 2 207,52% 11 608,33% 7 640,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...