Visa allt om Trav 1609 AB (publ)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 563 2 554 3 437 3 167 1 428 531 - - - -
Övrig omsättning 632 2 827 204 - 8 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 638 1 083 -1 592 -413 43 -22 - - - -
Resultat efter finansnetto -1 663 1 065 -1 625 -450 25 -37 - - - -
Årets resultat -1 663 1 065 -1 625 -450 25 -37 - - - -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 - - - -
Anläggningstillgångar 4 543 5 799 6 235 7 177 6 564 2 683 - - - -
Omsättningstillgångar 667 439 677 926 652 1 007 - - - -
Tillgångar 5 210 6 238 6 913 8 104 7 216 3 690 - - - -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 482 5 146 4 081 5 707 3 528 3 503 - - - -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 - - - -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 - - - -
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 - - - -
Kortfristiga skulder 1 728 1 092 2 831 2 397 3 688 188 - - - -
Skulder och eget kapital 5 210 6 238 6 913 8 104 7 216 3 690 - - - -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 149 147 - 161 153 57 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 151 0 0 0 - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 40 27 18 18 17 16 - - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 195 5 381 3 641 3 167 1 436 531 - - - -
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 1 1 - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 563 2 554 3 437 1 584 1 428 531 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 208 194 188 96 202 100 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -484 2 226 -491 155 53 -22 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring 0,35% -25,69% 8,53% 121,78% 168,93% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -31,44% 17,36% -23,03% -5,10% 0,60% -0,51% -% -% -% -%
Vinstmarginal -63,91% 42,40% -46,32% -13,04% 3,01% -3,58% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -6,32% 5,87% 100,00% 100,00% 44,68% 69,49% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -41,40% -25,57% -62,67% -46,45% -212,61% 154,24% -% -% -% -%
Soliditet 66,83% 82,49% 59,03% 70,42% 48,89% 94,93% -% -% -% -%
Kassalikviditet 38,60% 40,20% 23,91% 38,63% 17,68% 535,64% -% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...